Skip to main content

The first integral control and command system for managing missions which delivers 3D cartography and georeferenced data in real-time

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technologia dla misji ratunkowych z wykorzystaniem dronów

Hiszpańska firma zajmująca się geopozycjonowaniem wykorzystuje drony, aby zapewnić służbom ratowniczym działającym w sytuacjach nagłych dokładne informacje w czasie rzeczywistym, potrzebne by szybko zlokalizować i uratować ofiary klęsk żywiołowych.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

W 2017 roku miało miejsce 335 klęsk żywiołowych, których skutki odczuło ponad 95,6 miliona osób i w których wyniku zginęło 9 697 osób. Poniesiono również szkody w wysokości 300 miliardów euro. Również w 2017 roku wielu ratowników wykorzystało drony, by szybko znajdować ofiary i zapewniać im niezbędną pomoc. Od trzęsień ziemi i pożarów lasu poprzez huragany i powodzie – drony rewolucjonizują wysiłki osób niosących pomoc w razie katastrofy i pomagają ratować życie. Ale to jedynie wierzchołek góry lodowej. Aby w pełni wykorzystać potencjał dronów, trzeba wspomóc korzystanie z nich wydajnym i ustrukturyzowanym systemem operacyjnym. Taki system musi być w stanie przetwarzać dane w czasie rzeczywistym i przekazywać obiektywne informacje, na podstawie których będzie można podejmować ważne decyzje. W tym momencie na scenę wkracza projekt DRONECOP (The first integral control and command system for managing missions which delivers 3D cartography and georeferenced data in real-time), w ramach którego opracowywane są metody reagowania w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem dronów. „DRONECOP oferuje organom zarządzającym klęskami żywiołowymi bardzo ważne informacje potrzebne do planowania ich misji i podejmowania szybkich, skutecznych decyzji”, stwierdza Luis Izquierdo, badacz z Geointelligence Systems, hiszpańskiej firmy geopozycjonującej oraz twórca systemu DRONECOP. „W ostatecznym rezultacie będzie to skutkować ogromnym spadkiem liczby przypadków śmiertelnych i urazów, zarówno pośród ludności cywilnej, jak i ekip ratunkowych, a także ograniczeniem skutków społecznych, środowiskowych i gospodarczych klęski żywiołowej”.

Dokładne informacje z mapowania 3D

System DRONECOP, opracowany przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, oferuje dokładne i zaktualizowane informacje na temat mapowania 3D oraz georeferencyjnych celów. System obejmuje bardzo dokładny, kinematyczny system pozycjonowania w czasie rzeczywistym, który instaluje się na dronie. Zawiera także sprawnie działający cyfrowy kanał komunikacyjny oraz wysoce wydajny system kontroli naziemnej. System ten jest w stanie przetwarzać obraz w czasie niemal rzeczywistym. W trakcie realizacji projektu firma Geointelligence przeprowadziła też kompleksowe studium wykonalności. „Zdefiniowaliśmy określone wymagania i konfiguracje dla trzech różnych zastosowań: pożary lasów, powodzie i trzęsienia ziemi”, wyjaśnia Izquierdo. „Przeanalizowaliśmy też wykonalność techniczną zintegrowanych systemów gaszenia pożarów, takich jak kapsuły gaszące bezpośrednio na dronie”.

Zrewolucjonizować rynek

Badacze, przekonani, że rozwiązanie DRONECOP jest technicznie wykonalne, przeprowadzili następnie analizę tego, czy jest ono uzasadnione ekonomicznie. Wiązało się to z kompleksową oceną procesu produkcji i kosztów. Według Izquierda zespół ustalił, że system nie tylko oferuje niesamowitą dokładność (< 2 cm at 80 km/h), ale też jest bardzo atrakcyjny pod względem cenowym (do dwóch trzecich kosztów konkurencyjnych rozwiązań). Innymi słowy, DRONECOP jest doskonałym rozwiązaniem dla wartego 10,5 miliona euro rynku usług lotniczych związanych z działaniami ratunkowymi. „DRONECOP zrewolucjonizuje mapowanie dla sektora incydentów i sytuacji nagłych, tworząc nową niszę zintegrowanych systemów zarządzania z mapowaniem 3D w czasie rzeczywistym oraz danymi georeferencyjnymi”, dodaje Izquierdo. „Co ważniejsze, sprawi on, że zarządzanie klęskami żywiołowymi stanie się bezpieczniejsze, szybsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek”. Firma Geointelligence pracuje obecnie nad pozyskaniem finansów, które posłużą do wprowadzenia systemu DRONECOP na rynek. Dodatkowo firma prowadzi rozmowy z takimi międzynarodowymi organami rządowymi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Słowa kluczowe

DRONECOP, drony, klęski żywiołowe, służby ratownicze działające w sytuacjach nagłych, geopozycjonowanie, mapowanie, reagowanie w sytuacjach nagłych, reagowanie na katastrofy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania