Skip to main content
European Commission logo print header

SENSors and Intelligence in BuLt Environment

Article Category

Article available in the following languages:

Zintegrowany mechanizm wspomagania decyzji poprawi parametry środowiskowe inteligentnych budynków

W ramach finansowanego przez UE projektu badaczom udało się połączyć technologie inteligentnych czujników, energooszczędnej komunikacji oraz przetwarzania danych opartego na algorytmach sztucznej inteligencji. Rozwiązanie przyczyni się do budowy ekologicznych miast przyszłości.

Energia icon Energia

W jaki sposób technologie projektowania czujników, internetu rzeczy (IoT), w tym gromadzenie sygnałów oraz ich przetwarzanie, a także komunikacja i algorytmy sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do tworzenia obszarów zabudowanych w inteligentnych miastach, które charakteryzują się doskonałymi osiągami w zakresie efektywności energetycznej, jednocześnie zapewniając dobrostan mieszkańcom i umożliwiając zrównoważony rozwój bez uszczerbku dla postrzeganego i odczuwanego komfortu? Badacze skupieni wokół wspieranego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu SENSIBLE nawiązali współpracę z dwunastoma partnerami akademickimi i przemysłowymi w ramach konsorcjum obejmującego osiem krajów, aby wspólnie poszukać odpowiedzi na to pytanie. W ramach projektu partnerzy opracowali szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych opartych na zaawansowanych czujnikach, a także rozwiązaniach IoT oraz sztucznej inteligencji. Partnerzy projektu SENSIBLE stworzyli nowatorskie projekty zintegrowanych czujników fotonicznych opartych na polaryzacji i rozszczepieniu wiązki nanofotonicznej niezależnym od długości fali, co pozwoliło na ograniczenie wad produkcyjnych oraz zmniejszenie kosztów. W ramach prac powstały też rozwiązania związane z ekologicznym zarządzaniem danymi na potrzeby zielonych, zrównoważonych budynków oparte na skalowalnych i sprawdzonych technologiach rozpraszania obciążeń opartych na algorytmach uczenia maszynowego, pozwalające na analizy pomiarów pochodzących z inteligentnych liczników, a także przygotowywanie wizualizacji wyjaśnień decyzji podjętych przez algorytmy sztucznej inteligencji (SI). Zespół projektu opracował także wytyczne dotyczące odpowiedzialnych i przejrzystych algorytmów SI, przeznaczone dla twórców systemów i naukowców.

Inteligentna energia jako odpowiedź na zróżnicowane problemy środowiskowe

Prace w ramach projektu SENSIBLE poświęcone zagadnieniom inteligentnej energetyki, w szczególności dotyczące rozpraszania obciążeń, mogą być wykorzystane do poprawy efektywności energetycznej i motywowania mieszkańców do podejmowania ekologicznych zachowań. Będzie to możliwe dzięki dostarczaniu informacji na temat zużycia energii przez poszczególne urządzenia w domu lub budynku, wykorzystując wdrożenie inteligentnych liczników na całym świecie. „W obliczu trwających kryzysów energetycznych i nawoływań ze strony rządów do oszczędzania energii, podejście oparte na innowacjach, które pozwala nam rzucić nowe światło na kwestię zużycia energii przez urządzenia, a jednocześnie bierze pod uwagę wygodę i dobrostan dzięki rozwiązaniom takim jak inteligentne fotele czy inteligentne oświetlenie, może przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania energią i poprawy jakości życia”, wyjaśnia koordynator projektu Vladimir Stankovic. Opracowane w ramach projektu rozwiązania mogą być również wykorzystywane w celach przesuwania godzin maksymalnego zapotrzebowania na energię, automatyzację urządzeń gospodarstwa domowego, zwiększanie bezpieczeństwa w domach, a także monitorowania osób starszych i pacjentów poprzez określanie statusu urządzeń i rozpoznawanie wszelkich odstępstw od zwykłych codziennych czynności. Licencję na ich wykorzystanie otrzymała spółka energetyczna. Zostały także użyte w kilku projektach przemysłowych. Rezultaty projektu SENSIBLE już teraz wpływają na rozwiązywanie problemów związanych ze zmianą klimatu i wyzwaniami środowiskowymi. Wąskopasmowe urządzenia internetu rzeczy oraz urządzenia połączone z dronami, które mogą zastępować ciężką infrastrukturę, mogą być stosowane na obszarach naturalnych lub miejskich w celu zarządzania środowiskiem, usuwania skutków katastrof, a nawet w sektorze sportowym. Badacze skupieni wokół projektu SENSIBLE zajęli się także szerzej ekologią w obszarze inteligentnego rolnictwa, skupiając się na ocenie zużycia energii przez maszyny, aby zapewnić oparte na danych wskaźniki pozwalające na podejmowanie lepszych decyzji oraz usprawnione planowanie w sektorze rolnym. Ultraszerokopasmowe i charakteryzujące się niskimi stratami projekty urządzeń fotonicznych mogą być połączone z platformami fotoniki krzemowej o dużych możliwościach i niskim zużyciu energii, aby sprostać istotnym wyzwaniom społecznym – promowaniu inteligentnego, ekologicznego i zintegrowanego transportu, a także wytwarzania bezpiecznej, czystej i efektywnej energii. Co więcej, zminiaturyzowane mikrospektrometry o wysokiej rozdzielczości mogą być zintegrowane z dronami, stacjami stacjonarnymi lub urządzeniami ręcznymi, aby monitorować wytwarzanie, dystrybucję i pozostałości energii.

Ekologia i zrównoważony rozwój terenów zabudowanych

Projekt SENSIBLE przyczynił się do budowania potencjału serbskiego sektora sztucznej inteligencji, wpisując się w działania związane z utworzeniem w 2021 roku przez lokalny rząd Instytutu ds. badań i rozwoju sztucznej inteligencji. Beneficjenci w Serbii i Hiszpanii otrzymali kolejne lokalne granty na badania, aby dzięki nim rozwijać swoje projekty w celu zaspokojenia potrzeb społecznych na poziomie krajowym. Rezultaty projektu SENSIBLE pozwoliły również beneficjentowi ze Zjednoczonego Królestwa na zmianę praktyk badawczych szkoły doktorskiej finansowanej przez UK Research Council, a także na wywarcie wpływu na działania rządu za pośrednictwem platformy edukacyjnej Apolitical poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie odpowiedzialnego przetwarzania danych.

Słowa kluczowe

SENSIBLE, inteligentne budynki, inteligentne czujniki, ekologia, zrównoważony rozwój, internet rzeczy, IoT, sztuczna inteligencja, SI, przetwarzanie danych, zielony, transport, energia, oświetlenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania