CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Europejska mobilność miejska wznosi się w przestworza

Nowe partnerstwo utworzone przez trzy projekty finansowane przez UE zajmuje się problemem zatorów komunikacyjnych europejskich miast poprzez kształtowanie ich miejskich przestrzeni powietrznych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W miarę jak miasta się rozrastają, zwiększają się problemy z ruchem drogowym, a system transportu osiąga granice swoich możliwości. Jak zatem rozwiązać ten problem? Wydaje się, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie mobilności miejskiej w nadmiejską przestrzeń powietrzną. Oczywiście koncepcja ta nie jest nowa. Mając świadomość, że miasta stoją w obliczu problemów z zagęszczaniem się ruchu, w ostatnich latach naukowcy z różnych sektorów próbowali znaleźć bezpieczne, wydajne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie miejskiej mobilności powietrznej (ang. urban air mobility, UAM). Z myślą o zachowaniu norm zrównoważonego rozwoju UAM udało się połączyć finansowane przez UE projekty FF2020, AiRMOUR i AURORA i zaprząc je razem do tworzenia kompleksowego łańcucha rozwoju i innowacji UAM. Oprócz zbudowania ekosystemu rozwiązań UAM powstała sieć współpracy ma również na celu podniesienie świadomości interesariuszy i opinii publicznej w zakresie tych technologii oraz podniesienie stopnia ich akceptacji. Bezemisyjne drony pasażerskie i przewożące towary na bardzo małej wysokości okazały się obiecującym sposobem na poprawę jakości życia mieszkańców miast. Technologia ta przechodzi obecnie badania w ramach różnych mniejszych i niezależnych inicjatyw oraz projektów finansowanych przez UE, które stosują rozwiązania UAM w różnych sektorach i ramach regulacyjnych. Jeśli jednak rozwiązania UAM mają stać się zrównoważoną opcją dla miast europejskich, potrzebne jest bardziej kompleksowe rozwiązanie, które połączy wszystkie te inicjatywy. „Taki sojusz zapewnia korzyści wszystkim stronom wciąż rozwijającej się koalicji i ułatwia wzmocnienie wzajemnych relacji”, czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej FF2020. W tym celu koalicja postawiła sobie cztery powiązane zadania. Pierwsze zakłada dalszy rozwój transportu dronami na bardzo małych wysokościach i uruchomienie go jako pełnoprawnej usługi poprzez wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego między branżą systemów bezzałogowych statków powietrznych, operatorami dronów, deweloperami infrastruktury, samorządami lokalnymi i organami regulacyjnymi. Po drugie sieć ma skonsolidować „bieżące działania UAM w celu zbudowania społeczności zaangażowanej w transfer wiedzy i praktyki budowania zaangażowania”. Trzecie zadanie ma polegać na „ujednoliceniu procesów zarządzania interesariuszami w celu organizowania, monitorowania i poprawy relacji z nimi, by osiągnąć pomyślne ulokowanie ekosystemu UAM na całym świecie”. Czwarte to „umożliwienie ekspertom zajmującym się miejską przestrzenią powietrzną z różnych sektorów ekosystemu kontakt ze sobą w celu ułatwienia wdrażania innowacji między branżami i transferu wiedzy”.

Otwarty dialog i zwiększona świadomość obywateli

Partnerzy koalicyjni podkreślają również znaczenie utrzymywania otwartego dialogu z organami UE w celu rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić w miarę rozwoju technologii miejskiej przestrzeni powietrznej, i ich wagę dla modyfikowania z wyprzedzeniem obowiązujących przepisów. „Sieć współpracy buduje, integruje i dopasowuje technologię, a jednocześnie zapewnia interoperacyjność, model zarządzania i ramy prawne zgodne z wymogami UE. Pomoże to rozwiązać wszelkie problemy w ujednoliconym podejściu do wspólnego celu”, czytamy w komunikacie. Zawiązanie tej swoistej koalicji projektów FF2020 (Creating the 21st century spatial ecosystem), AiRMOUR (Enabling sustainable AiR MObility in URrban contexts via emergency and medical services) i AURORA (sAfe Urban aiR mObility for euRopeAn citizens) ma ostatecznie doprowadzić do poprawy jakości życia obywateli oraz zwiększenia ich świadomości i akceptacji dla rozwiązań UAM. Istnieje nadzieja, że przełamanie obecnych barier we wdrażaniu UAM będzie miało pozytywny wpływ na życie wszystkich Europejczyków. Więcej informacji: strona projektu FF2020 strona projektu AiRMOUR strona projektu AURORA

Słowa kluczowe

FF2020, AiRMOUR, AURORA, miasto, przestrzeń powietrzna, miejska mobilność powietrzna, UAM, dron

Powiązane artykuły