Skip to main content
European Commission logo print header

Air Mobility Urban - Large Experimental Demonstrations

Opis projektu

Zrównoważona i bezpieczna miejska mobilność powietrzna

Sektor miejskiej mobilności powietrznej (ang. urban air mobility, UAM) stale się rozwija i wymaga bezpiecznego i uporządkowanego środowiska, które umożliwia zrównoważony rozwój i interoperacyjność w ramach struktury U-space. Ponieważ rozwiązania UAM zrewolucjonizują usługi związane z transportem towarów, ratownictwem, bezpieczeństwem i mobilnością, operatorzy, organy regulacyjne, podmioty ds. zarządzania ruchem, użytkownicy końcowi, społeczeństwo i przemysł lotniczy muszą ze sobą współpracować. Zespół finansowanego ze środków UE projektu AMU-LED opracuje i stworzy kompleksową koncepcję operacji i definicję miejskich misji powietrznych oraz zweryfikuje i zatwierdzi tę koncepcję w ramach symulacji i szeroko zakrojonej powietrznej kampanii demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych. Projekt ten umożliwi zainteresowanym stronom z sektora UAM określenie szeregu przypadków użycia mających zastosowanie w logistyce i miejskim transporcie pasażerskim oraz zaprojektowanie lub zintegrowanie środowiska UAM, przetestowanie platform powietrznych oraz ocenę bezpieczeństwa, zrównoważoności i wpływu społecznego.

Cel

The revolution of Urban Air Mobility encompasses new concepts of operations, business cases, applicable regulations, and stakeholders and end users. This new business sector needs to be secured, invented, refined, structured and industrialized while staying sustainable and interoperable within the U-space framework.
U-space and Urban Air Mobility (UAM) are topics where a fast increase in research, innovation and real use implementation is previewed in this project, where SESAR is highly interested to foster and facilitate the development of avant-garde solutions in UAM.
In the near future, safe, secure, green and acceptable UAM solutions will bring seamless freight, emergency, security and mobility services. Operators, Regulators, Traffic Management, End Users, Public and Airborne industry must collaborate to ensure UAM vehicle airworthiness and viable operations.
The consortium is composed of all relevant stakeholders:
• Aerospace Research Institutes
• Aerospace Universities
• UAS and eVTOLs (Air Taxis)
• Aviation and air traffic management engineering and consultancy
• Aviation data management
• Air Navigation Service Providers
• Airport Authorities
• U-Space Service Providers
• UAS operators
• Ground Infrastructure Providers (vertiports…)
• Mobile Communication Service Providers
• Advisory Board: National Civil Aviation Authorities, City Councils and Regional Governments, European bodies
The study proposes to design and deliver a detailed concept of operations and definition of urban air missions followed by simulations and a large real flight demonstration campaign to verify and validate the concepts. Our project will allow UAM stakeholders to specify various Use cases applicable to logistics and urban transport of passengers, to design or integrate UAM environment, to test the UAS ground and airborne platforms and finally, to assess safety, security, sustainability and public acceptance.
The flight demonstrations will accumulate more than 100 hours and flights.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

NTT DATA SPAIN, SL
Wkład UE netto
€ 86 111,91
Adres
Camino fuente de la mora 1
28050 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 36 905,10

Uczestnicy (18)