Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Transforming distributed energy generation through the FUTURe Gas TurBINE

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacja w zakresie technologii turbin dostarcza zrównoważone rozwiązanie energetyczne dla MŚP

Fabryki małych i średnich przedsiębiorstw borykają się z problemem gwałtownie rosnących kosztów. W rozwiązaniu go w zrównoważony sposób mogłaby pomóc nowa technologia wytwarzania energii elektrycznej specjalnie dostosowana do ich potrzeb – i wykorzystująca odpady jako opłacalny surowiec.

Energia icon Energia

Małe przedsiębiorstwa i fabryki w całej Europie borykają się obecnie z problemem wyjątkowo wysokich kosztów energii. „Przedsiębiorcy prowadzący piekarnię w parku przemysłowym lub w rekreacyjnej części centrum miasta z pewnością doświadczyli ogromnego wzrostu cen energii”, zauważa koordynator projektu FUTURBINE Tony Hynes z firmy Aurelia w Finlandii. Z sytuacją tą z trudem radzą sobie także hotele i supermarkety, które często działają w modelu franczyzowym. Kluczowym wyzwaniem dla wszystkich tych przedsiębiorstw jest to, że nie są one po prostu wystarczająco duże, aby móc żądać preferencyjnych cen od dostawcy energii. Jednocześnie na rynku brakuje rozwiązań z zakresu energetyki zdecentralizowanej w przedziale wykorzystywanej przez nich energii. „Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często nie mają gdzie się podziać”, dodaje Hynes.

Zaspokajanie potrzeb energetycznych MŚP

Z tego powodu celem firmy Aurelia było zaprojektowanie turbiny gazowej do dostarczania ciepła i wytwarzania energii elektrycznej konkretnie w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych MŚP. Aurelia A400 jest wydajną turbiną gazową zdolną do wykorzystania szerokiej gamy paliw. Celem finansowanego ze środków UE projektu FUTURBINE była nie tylko weryfikacja działania turbiny w warunkach operacyjnych, ale także wykazanie jej zdolności do wykorzystania różnych surowców, w tym również odpadów, takich jak pozostałości rolnicze, a nawet tworzywa sztuczne. „Widzimy w tym obszarze duży potencjał”, mówi Hynes. „W UE czynnie odradza się składowania odpadów, jednym ze sposobów może być więc ich zgazowanie”. Jednym z wyzwań jest jednak to, że w przeszłości turbiny miały problemy z wykorzystaniem odpadów. „Silniki turbin często nie są w stanie poradzić sobie z pewnymi wydzielanymi szkodliwymi pierwiastkami”, wyjaśnia Hynes. „Ich cząstki mogą na przykład zanieczyszczać olej wykorzystywany w układach smarowania, generując potrzebę pracochłonnej konserwacji”. Obowiązują też oczywiście przepisy zabraniające wydzielania do środowiska szkodliwych gazów.

Strumienie odpadów do wytwarzania energii

W ramach projektu FUTURBINE chciano więc pokazać, jak nowo zaprojektowana turbina radzi sobie z tego typu paliwami. Współpracując z partnerami technologicznymi, zespół firmy Aurelia opracował turbinę bez tłoków wymagających smarowania – zamiast tego do podnoszenia wału i utrzymywania go w miejscu wykorzystywane są magnesy. Jest to jeden z powodów, dla których turbina lepiej radzi sobie z przetwarzaniem odpadów jako surowca, dostarczając ciepło i energię w sposób zrównoważony i bezpieczny. Przekłada się to również na mniejsze zapotrzebowanie na konserwację.

Korzyści w zakresie gospodarki odpadami

Pomyślne wyniki prób przeprowadzonych w Niemczech pozwoliły firmie ruszyć z planami komercjalizacji. Firma Aurelia bada również modele wynajmu, aby umożliwić MŚP opłacalny dostęp do technologii. „Klient z Tajwanu złożył już zamówienia”, informuje Hynes. „Ta firma zajmuje się gospodarką odpadami i szukała rozwiązania, które pozwoliłoby w pozbyciu się przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych”. Inna firma z Austrii, która zajmuje się właśnie odpadami z tworzyw sztucznych, również wyraziła zainteresowanie tą technologią, zwracając uwagę na zdolność turbiny do spalania odpadów w celu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, jednocześnie usuwając niekorzystne pierwiastki zanieczyszczające. Dla Hynesa ta innowacja jest rozwiązaniem dwóch problemów jednocześnie. Zapewnia MŚP środki pozwalające na skuteczne i opłacalne uzupełnienie lub stworzenie rezerwy dostaw energii, jednocześnie zachęcając do wykorzystywania odpadów jako zrównoważonego surowca. „Jest to sposób na pozbycie się odpadów przy jednoczesnym dostarczaniu energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby innych procesów”, mówi.

Słowa kluczowe

FUTURBINE, energia, odpady, MŚP, turbina, zgazowanie, paliwa, tworzywa sztuczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania