European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie transformacji cyfrowej w Afryce

W ramach Dni Innowacji, które odbyły się w Burkina Faso, interesariusze ze środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego z Europy i Afryki wspólnie przeprowadzili burzę mózgów w celu wymyślenia rozwiązań pod kątem wyzwań związanych z transformacją cyfrową.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W lutym 2023 roku nadszedł czas na to, aby z Dni Innowacji, wydarzenia wspieranego przez finansowany ze środków UE projekt IDEA D4D HUB, skorzystało Burkina Faso. Dni Innowacji łączą siły europejskich i afrykańskich interesariuszy ze środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu współtworzenia rozwiązań problemów napotykanych w procesie transformacji cyfrowej. Wydarzenie to odbyło się w stolicy tego zachodnioafrykańskiego kraju, Wagadugu, w dniach 21–23 lutego. Ponad 75 uczestników spotkało się, aby omówić wyzwania, przed którymi stoją, podzielić się najlepszymi praktykami i wspólnie pracować nad stworzeniem rozwiązań wzmacniających transformację cyfrową w Burkina Faso.

Technologia cyfrowa przekształca wyzwania w zmiany

Dni Innowacji stanowią część celu IDEA D4D HUB, jakim jest zwiększenie zdolności interesariuszy do udziału w rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, które chroni demokratyczne wartości i prawa w interakcjach między obywatelami a technologią. Jak czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie „Irish Tech News”, Guillermo Fernández-Mardomingo, urzędnik ds. programów i polityki w przedstawicielstwie UE w Burkina Faso, powiedział podczas ceremonii inauguracyjnej Dni Innowacji: „Naszym celem jest sprawdzenie, w jaki sposób narzędzia cyfrowe i transformacja cyfrowa mogą rzeczywiście służyć działaniom i przekształcać wyzwania w cele i obszary do zmiany”. Stały sekretarz kraju ds. innowacji i monitorowania nowych technologii cyfrowych dr Yaya Traoré, reprezentujący ministra ds. transformacji cyfrowej, stwierdził w tym samym komunikacie prasowym: „Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa, która jeszcze bardziej potwierdza niestrudzone wysiłki rządu i wzmacnia jego działania w zakresie cyfryzacji i przedsiębiorczości cyfrowej”. Wizją projektu IDEA D4D HUB jest wzmocnienie współpracy i partnerstwa strategicznego w zakresie badań i innowacji cyfrowych między Europą a Afryką, przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju. Przemawiając podczas inauguracji Dni Innowacji, ekspertka inicjatywy Cyfryzacja na rzecz rozwoju (ang. Digital for Development, D4D) i przedstawicielka konsorcjum projektu IDEA Capucine Gonnord zauważyła: „Litery E i A na końcu nazwy projektu IDEA odnoszą się do Europy i Afryki. Nie powinniśmy postrzegać Europy w oddzieleniu od Afryki. Dziś mówimy o połączeniu Europy z Afryką. Musimy uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać ciągły dialog między krajami i między kontynentami. O to właśnie chodzi w tym projekcie”. Dni Innowacji w Burkina Faso były kontynuacją tych zorganizowanych w ramach projektu IDEA D4D HUB („Innovation Dialogues Europe-Africa” D4D Hub) w Mozambiku w poprzednim roku. Następnymi w krajami w kolejce po Burkina Faso są Maroko i Uganda. Oprócz Dni Innowacji projekt pomaga również w dalszej transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu w Afryce poprzez działania w zakresie budowania potencjału i tworzenia synergii z innymi działaniami wspieranymi przez UE. Więcej informacji: strona projektu IDEA D4D HUB

Słowa kluczowe

IDEA D4D HUB, transformacja cyfrowa, Afryka, Burkina Faso, Dni Innowacji

Powiązane artykuły