Skip to main content
European Commission logo print header

The nZEB Roadshow

Article Category

Article available in the following languages:

Trasa promująca energooszczędne budownictwo

Działania edukujące społeczeństwo na temat licznych korzyści ekologicznego i zrównoważonego budownictwa można z powodzeniem prowadzić w formie szkoleń i kampanii informacyjnych, które w sposób interaktywny i zabawny angażują uczestników.

Energia icon Energia

Zasoby budowlane odpowiadają za 40 % całkowitego zużycia energii w Europie, co czyni je największym pochłaniaczem energii na kontynencie. Oprócz tego stanowią główną przeszkodę na drodze do osiągnięcia przez Europę jej ambitnych celów klimatycznych. „Droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej zaczyna się od energooszczędnych budynków”, twierdzi Dragomir Tzanev, dyrektor wykonawczy w bułgarskim ośrodku analitycznym EnEffect, zajmującym się efektywnym wykorzystaniem zasobów energetycznych. Odpowiedzią na to wyzwanie są działania polityczne, jak np. dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakazuje, by od 2021 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, czy też strategia na rzecz fali renowacji, której celem jest podwojenie wskaźnika rocznych renowacji istniejących budynków w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wprawdzie te inicjatywy polityczne mogłyby przyczynić się do znacznego zmniejszenia całkowitego śladu energetycznego budynków, jednak ich powodzenie zależy w dużej mierze od istnienia popytu na takie energooszczędne budynki i renowacje, a także od przeszkolonych i odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów odpowiedzialnych za realizację tego typu przedsięwzięć. Według uczestników finansowanego ze środków UE projektu The nZEB Roadshow, najlepszym sposobem stymulowania popytu jest dotarcie bezpośrednio do użytkowników końcowych, czyli właścicieli nieruchomości. Opracowali więc odpowiednie materiały szkoleniowe, narzędzia, sprzęt i instalacje demonstracyjne i ruszyli w trasę promocyjną, żeby zaprezentować swoje podejście szerokiej publiczności w terenie.

Podnoszenie świadomości na temat budynków energooszczędnych

Projekt, którego celem było przedstawienie licznych zalet zielonych i zrównoważonych budynków, trafił wraz ze swoim ambitnym przesłaniem do Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Włoch i Rumuni. „Zbudowaliśmy mobilne jednostki szkoleniowe i demonstracyjne, które miały pomóc w szerzeniu wiedzy na temat korzyści zapewnianych przez budynki o niemal zerowym zużyciu energii oraz zachęceniu właścicieli domów, specjalistów budowlanych i innych zainteresowanych stron do dyskusji na temat energooszczędnego budownictwa”, tłumaczy Tzanev, który pełnił rolę koordynatora całego przedsięwzięcia. W ramach projektu zorganizowano wiele wydarzeń, w tym konferencje, wystawy produktów, szkolenia dla profesjonalistów i sesje informacyjne dla właścicieli domów. Były też konferencje prasowe, wydarzenia z udziałem decydentów, imprezy dla dzieci oraz wizyty w szkołach. „Zorganizowaliśmy wszystkie możliwe rodzaje szalonych i zabawnych imprez i zajęć, z których wszystkie miały na celu edukowanie i zwiększenie świadomości na temat znaczenia efektywności energetycznej i jej pozytywnego wpływu zarówno na budżet domowy, jak i na środowisko”, dodaje Tzanev.

Zabawa dla całej rodziny

W ramach projektu odbyły się nawet festyny poświęcone efektywności energetycznej, w których mogły uczestniczyć całe rodziny. Na przykład w Chorwacji wykorzystano ciężarówkę demonstracyjną „MUZA”, która odwiedziła już 14 miast, gdzie zorganizowano pokazy w często odwiedzanych przez mieszkańców lokalizacjach. Rodziny mogły przechodzić od namiotu do namiotu i uczestniczyć w różnych praktycznych zajęciach, w tym grach i konkursach, i uczyć się o korzyściach płynących z efektywności energetycznej – a wszystko to w formie zabawy. „To, co naprawdę czyniło to wydarzenie wyjątkowym, to fakt, że choć cała wystawa była poświęcona budynkom o niemal zerowym zużyciu energii, to każdy mógł znaleźć coś dla siebie – profesjonaliści, politycy, dostawcy, właściciele domów i, co najważniejsze, młodzi ludzie”, zaznacza Tzanev. Chorwackie targi okazały się wielkim sukcesem, który został zauważony i wyróżniony w konkursie National Geographic nagrodą za najlepszą inicjatywę edukacyjną. Obecnie instalacja MUZA na stałe gości w Muzeum Technicznym im. Nikoli Tesli w Zagrzebiu.

Współpraca właścicieli domów ze specjalistami budowlanymi

W sumie w ramach projektu zorganizowano ponad 30 wydarzeń publicznych, które przyciągnęły dziesiątki tysięcy odwiedzających. Z powodzeniem przeszkolono również ponad 4 000 specjalistów budowlanych w zakresie energooszczędnego budownictwa i renowacji. „Pomogliśmy skontaktować właścicieli domów, którzy po jednym z naszych wydarzeń byli zainteresowani tematem efektywności energetycznej, z tymi nowo wyszkolonymi specjalistami – pokazując, że edukacja i podnoszenie świadomości może przynieść znaczące wyniki w zakresie stymulowania popytu”, podsumowuje Tzanev. Uczestnicy projektu współpracują obecnie z miastami i władzami z całej Europy i nie tylko, aby pomóc im w organizacji podobnych wydarzeń i targów dotyczących efektywności energetycznej w ich własnych krajach i regionach.

Słowa kluczowe

The nZEB Roadshow, efektywność energetyczna, energia, zasób budowlany, energooszczędne budynki, ekologiczne budynki, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, fala renowacji, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, specjaliści budowlani

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania