European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

STRUCTURING TOWARDS ZERO EMISSION WATERBORNE TRANSPORT

Article Category

Article available in the following languages:

Kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia bezemisyjnego transportu wodnego

Finansowany przez UE projekt łączy różne inicjatywy i gromadzi interesariuszy zainteresowanych bardziej ekologicznymi segmentami transportu wodnego w Unii Europejskiej.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Nasze oceany, morza i inne drogi wodne zapewniają wiele korzyści, a wśród najważniejszych z nich można wymienić między innymi regulację klimatu oraz dostarczanie pożywienia i energii. Równie ważny jest jednak fakt, że podmioty działające w obszarze handlu wykorzystują je w roli podstawowego szlaku transportowego. Obecnie transport wodny pozwala na przemieszczanie blisko 90 % towarów w ramach światowego handlu, jednocześnie wytwarzając 3 % światowej emisji dwutlenku węgla, co stanowi wartość porównywalną z transportem lotniczym. Wraz z intensyfikacją światowego handlu liczby te mogą jednak wzrastać. W związku z tymi prognozami, a także z niedawno przyjętym przez prawodawców Europejskim Zielonym Ładem, pojawia się realna potrzeba przeprowadzenia skutecznych reform transportu wodnego. Odpowiedzią na tę potrzebę jest finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt STEERER. „Postawiliśmy sobie za cel koordynację opracowania oraz publikacji Strategicznego programu badań i innowacji oraz Planu wdrożenia, które pozwolą na osiągnięcie bezemisyjnego transportu wodnego we współpracy ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, którzy będą w stanie umożliwić realizację tego celu”, wyjaśnia Jaap Gebraad, koordynator projektu. Prace w ramach projektu STEERER skupiły się nie tylko na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ale także na zmniejszeniu wszystkich szkodliwych emisji do środowiska, w tym zanieczyszczeń wody i emisji hałasu. Badacze zajęli się ponadto analizą możliwości transformacji żeglugi nowo budowanych jednostek, a także ich dopasowania do wizji bezemisyjnego transportu w 2050 roku.

Wspólny wysiłek, maksymalizacja wpływu

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie wspólnej wizji dotyczącej potrzeb w zakresie badań, rozwoju i innowacji, których celem jest transformacja sektora transportu wodnego w kierunku zerowych emisji. „Jednym z najważniejszych rezultatów naszych prac było sprawozdanie, które określa górny limit emisji dwutlenku węgla dla całego sektora transportu wodnego, aby był w stanie zrealizować wyznaczone cele klimatyczne”, potwierdza Gebraad. „Dodatkowo zespół projektu STEERER wniósł znaczący wkład w utworzenie oraz bieżącą działalność nowego partnerstwa na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego – Co-Programmed Partnership on Zero-Emission Waterborne Transport – pomiędzy Komisją Europejską i przedstawicielami sektora w ramach inicjatywy Horyzont Europa”, podkreśla Gebraad. Celem tego partnerstwa jest opracowanie i zaprezentowanie do 2030 roku bezemisyjnych rozwiązań dla wszystkich głównych typów statków i usług, których celem jest umożliwienie wdrożenia bezemisyjnego transportu wodnego do 2050 roku. „W ramach projektu powstała także sieć ekspertów – Green Shipping Expert Group, a skutkiem jej regularnych spotkań będą porady i wytyczne dla nowego partnerstwa”, dodaje Gebraad. W skład nowej grupy ekspertów ds. ekologicznej żeglugi wchodzą specjaliści z sektora transportu wodnego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, a jej utworzenie jest niezwykle ważne z punktu widzenia działań projektu. „Dodatkowo przyjrzeliśmy się bliżej działaniom wymaganym do możliwie najszybszego wdrożenia rezultatów prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji”, dodaje Gebraad. Inne publiczne rezultaty projektu są dostępne na jego stronie internetowej.

Zobowiązanie do ograniczenia emisji

„Najważniejszym rezultatem projektu jest zaangażowanie szeroko pojętego sektora transportu wodnego w proces opracowywania rozwiązań, które przyniosą korzyści przyszłym pokoleniom”, zauważa Gebraad. Jest to o tyle ważniejsze, że jesteśmy obecnie świadkami błyskawicznego tempa rozwoju tego sektora w złożonym środowisku międzynarodowym. Wybiegając myślami w przyszłość, koordynator projektu podsumowuje: „Udało nam się położyć podwaliny pod plan badawczy partnerstwa na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego w ramach inicjatywy Horyzont Europa, którego realizacja nastąpi do 2030 roku. Dzięki temu osiągnięcia projektu STEERER będą wykorzystywane jeszcze przez wiele lat”.

Słowa kluczowe

STEERER, bezemisyjny, transport wodny, Green Shipping Expert Group, grupa ekspertów ds. ekologicznej żeglugi, partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego, Zielony Ład

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania