Skip to main content
European Commission logo print header

Virtual try-ons of garments enabling novel human fashion interactions

Article Category

Article available in the following languages:

Tworzenie nowego oblicza mody dzięki nowatorskim technologiom XR

Przenosząc technologię modową na wyższy poziom, finansowany ze środków UE projekt oferuje nowe sposoby na interakcję z odzieżą podczas projektowania, zakupów lub udostępniania w metawersum.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Technologia cyfrowa odgrywa coraz większą rolę w branży modowej, przeobrażając ją od podstaw. Zespół finansowanego ze środków UE projektu eTryOn, którego celem jest unowocześnienie sposobu, w jaki ludzie tworzą, konsumują i obcują z modą, tworzy przy użyciu technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. extended reality, XR) nowatorskie sposoby interakcji człowieka z modą.

Zmiana trendów produkcyjnych i nawyków konsumpcyjnych z korzyścią dla środowiska

Projekt eTryOn jest skierowany do firm związanych z branżą modową i detaliczną, zawodowców z branży modowej i jej konsumentów. Aplikacja VR Designer umożliwia projektantom tworzenie i testowanie odzieży w bardziej wydajny i ekonomiczny sposób. Za pomocą wirtualnej przymierzalni mogą oni sprawdzić dopasowanie i zachowanie swoich cyfrowych ubrań na trójwymiarowych awatarach wykonujących w nich różne ruchy. Umożliwia to wprowadzanie zmian przed etapem produkcji, eliminując potrzebę tworzenia fizycznych prototypów. Entuzjaści mody mogą skorzystać z powstałej w ramach projektu eTryOn aplikacji DressMeUp, która pozwala im wkroczyć do nowej ery cyfrowej mody w metawersum. Aplikacja pozwala użytkownikom przymierzać cyfrową odzież przy użyciu zdjęć w różnych pozach, a wygenerowane obrazy są tak realistyczne, że są nie do odróżnienia od prawdziwego zdjęcia. Unikanie konieczności zakupu nowych ubrań na jednorazowe wydarzenia sprzyja więc bardziej zrównoważonemu modelowi konsumpcyjnemu. Aplikacja Magic Mirror autorów projektu eTryOn zapewnia innowacyjne rozwiązania w zakresie zakupów online, umożliwiając użytkownikom obserwowanie w czasie rzeczywistym, jak dane ubranie leży na ich ciele, przed dokonaniem zakupu. Pomaga to markom zmniejszyć liczbę zwrotów i zwiększyć współczynniki konwersji.

Gamifikacja zakupów

Projekt eTryOn łączy ze sobą dwie znaczące branże: modową i gamingową, których scalenie ułatwia wykorzystanie zarówno możliwości wizualnych i wydajnościowych silników gier, jak i dokładności oprogramowania do projektowania. „Oczekuje się, że innowacje wprowadzone w ramach projektu eTryOn będą jednymi z tych, które utorują drogę potencjalnie przełomowym podejściom, takim jak rekomendacja ubrań przez sztuczną inteligencję i moda cyfrowa”, zauważa pracowniczka naukowa Machi Boikou. „Odzież w różnych rozmiarach, zwłaszcza ta w luźnych fasonach, układa się w bardzo różny sposób na ciałach o różnych kształtach”, wyjaśnia technolog integracji Anastasios Papazoglou Chalikias. Aby zająć się tym zagadnieniem, zespół przeprowadził weryfikację koncepcji rozwoju nowych algorytmów uczenia maszynowego (ang. machine learning, ML) opartych na głębokich sieciach neuronowych (ang. deep neural network, DNN) do przewidywania i wizualizacji dopasowania ubrań, z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianą pozycji ciała. Co więcej, podczas fazy wizualizacji wystąpił błąd polegający na błędnym połączeniu obszaru dekoltu z cyfrową odzieżą. Zespół wykorzystał detektor punktów orientacyjnych twarzy Dlib i zastosował technikę renderowania wieloprzebiegowego, aby połączyć tło z ciałem modela, trójwymiarowym ubraniem i twarzą użytkownika, w ten sposób skutecznie rozwiązując problem.

Technologia doświadczeń to przyszłość mody

„Innowacje w branży modowej postępują dość szybko”, podkreśla koordynator projektu Spiros Nikolopoulos. „Rozwiązania do skanowania ciała za pomocą aparatów smartfonów i technologie rekomendacji rozmiaru odzieży są już wykorzystywane przez największe marki na całym świecie, podczas gdy twórcy aplikacji Snapchat zaczęli niedawno wykorzystywać ML do ulepszania swoich funkcji związanych z handlem elektronicznym”. Zespół projektu eTryOn udostępnił w aplikacji Snapchat już kilka swoich filtrów AR, pomagając konsumentom w cyfrowym przymierzaniu nowych ubrań za pośrednictwem ich smartfonów, a jednocześnie dostarczając firmom informacji o preferencjach klientów, aby mogły odpowiednio dostosować swoją produkcję. „Branża modowa jest obiecującym obszarem dla nowych technologii, a niektóre z przyszłych zastosowań technologii XR będą cieszyć się ogólną popularnością w tej dziedzinie”, zauważa Nikolopoulos. „Spodziewamy się, że wszystkie te technologie staną się powszechnie dostępne w ciągu najbliższych kilku lat”.

Słowa kluczowe

eTryOn, moda, branża modowa, technologie XR, VR Designer, grywalizacja zakupów, uczenie maszynowe, interakcja człowiek-moda

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania