European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Piloting EURAXESS talent hubs to support researchers’ careers

Article Category

Article available in the following languages:

Centra cyfrowe wspierają mobilność i rozwój zawodowy

Wspólna inicjatywa z udziałem 43 krajów zapewnia dostęp online i wsparcie dla pracowników naukowych, przedsiębiorców i innych specjalistów w dziedzinie badań, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Współcześnie miejsca pracy są dużo bardziej płynne niż w przeszłości. Powszechną praktyką jest przenoszenie się do innych krajów, szczególnie w Unii Europejskiej. Finansowany przez UE projekt EURAXESS Hubs wykorzystuje istniejącą infrastrukturę cyfrową, aby pomóc młodym talentom w planowaniu ważnych kroków w odniesieniu do kierunku kariery i miejsca zamieszkania. Pomimo ograniczenia czasu realizacji do 12 miesięcy oraz utrudnień związanych z komunikacją i współpracą w drugiej połowie pandemii projekt EURAXESS Hubs ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Koordynator projektu Ádám Molnár tłumaczy: „Sieć EURAXESS stoi w obliczu zmian związanych z rozszerzeniem zakresu usług obejmujących ścieżki kariery naukowców w Europie i ostatecznie przekształceniem w ERA Talent Platform. Zgodnie z tym kierunkiem należy zaangażować nowych partnerów i współpracowników, aby móc świadczyć pomoc na najwyższym poziomie”.

Centra usprawniają sieć EURAXESS

Sieć EURAXESS, która jest obecna w formie cyfrowej na całym świecie, obejmuje dziesiątki państw europejskich, z ponad 40 portalami krajowymi, na których dostępne są informacje dotyczące poszczególnych krajów. W Europie działa ponad 600 centrów EURAXESS z dedykowanym personelem wspierającym mobilność i rozwój kariery, a także dodatkową siecią przedstawicieli na całym świecie w kluczowych krajach partnerskich. W ramach projektu zaproszono ich do wspólnego tworzenia centrów, które pomogą usprawnić dostępne usługi. Zespół opracował i uruchomił trzy pilotażowe centra, które wykorzystują platformy cyfrowe w celu usprawnienia współpracy transgranicznej. Centra te – ukierunkowane na konkretne kompetencje i adresowane do naukowców, organizacji badawczych oraz członków sieci EURAXESS – oferują informacje, wskazówki i spersonalizowaną pomoc. Centra angażują wielu partnerów, częściowo nowych, a częściowo bardziej doświadczonych członków sieci EURAXESS, przy czym każdy z nich wnosi swój wkład w projekt w sposób komplementarny i zgodny z indywidualnymi możliwościami.

Cyfrowe zestawy narzędzi dla użytkowników EURAXESS

W projekcie opracowano zestawy narzędzi, które można wdrażać za pośrednictwem centrów w celu wspierania klientów w trzech konkretnych obszarach: dotyczących talentów w środowisku akademickim, przedsiębiorczości naukowej i kariery poza środowiskiem akademickim. Molnár wyjaśnia: „Zagadnienia te cieszą się dużym zainteresowaniem mobilnych naukowców, a także młodych talentów z całej Europy, którzy poszukują fizycznych, wirtualnych lub międzysektorowych rozwiązań w zakresie mobilności, aby móc rozpocząć karierę zawodową”. Zestaw narzędzi wspierających talenty akademickie koncentruje się na płci, rekrutacji i historiach kariery. Ważnymi aspektami są również nauka i opanowanie nowych umiejętności, które wspierają nawiązywanie kontaktów i rozwój zawodowy. Aby wesprzeć osoby zainteresowane start-upami naukowymi, odpowiedni zestaw narzędzi oferuje bardzo szczegółowe informacje związane z tą niszową dziedziną. Zestaw narzędzi wspierających karierę poza środowiskiem akademickim zapewnia mentoring, dopasowanie do potrzeb pracodawców i prezentację w serwisie LinkedIn, aby pomóc w nawiązywaniu kontaktów.

Świadomość wpływa na dostęp do zasobów cyfrowych

Łatwy dostęp do zasobów jest niezbędny, aby mogły one być należy wykorzystywane. Zestawy narzędzi opracowane w projekcie EURAXESS Hubs mogą zostać zastosowane przez dowolne centrum EURAXESS i stanowią skuteczne modele rozwoju architektury usług. Zestaw narzędzi dotyczących przedsiębiorczości naukowej jest dostępny w formacie e-booka, przez co powinien dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Do zwiększenia widoczności zasobów cyfrowych i wskaźnika odwiedzin centrów przyczynią się także ukierunkowane działania informacyjne na temat EURAXESS. W celu zwiększenia zainteresowania ofertą centrów, w ramach projektu powstał liczący sześć odcinków podcast pod tytułem EURAXESS Small Talks. Seria przedstawia zagadnienia rozwijane w zestawach narzędzi na przykładzie osobistych historii, które powinny zainteresować globalną społeczność badawczą. Ponieważ wielu naukowców przeprowadza się za pracą za granicę, kluczowe znaczenie ma zapewnienie im łatwego dostępu i skutecznego wsparcia. Projekt EURAXESS Hubs pozwolił na udostępnienie informacji, które walnie przyczyniają się do zaspokojenia tej coraz pilniejszej potrzeby.

Słowa kluczowe

EURAXESS Hubs, centra, zestaw narzędzi, sieć EURAXESS, mobilność, naukowcy, środowisko akademickie, rozwój kariery, start-up naukowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania