European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

The organization and cognitive role of the mirror system

Article Category

Article available in the following languages:

Działanie lustrzane kory ruchowej

Badacze zaobserwowali aktywność mózgu stanowiącą niezaprzeczalny dowód na zaangażowanie kory ruchowej i aktywacji układu lustrzanego podczas obserwowania czynności.

Zdrowie icon Zdrowie

Ludzka zdolność nie tylko do imitowania, ale również zrozumienia intencji innych poprzez obserwację była od dawna celem badań neurologicznych. Siedem wiodących grup naukowców koordynowało i współpracowało w ramach finansowanego przez WE projektu MIRROR w celu zbadania organizacji układu lustrzanego. Ta niedawno odkryta neurologiczna jednostka organizacja jest prawdopodobnie mocno zaangażowana w funkcje poznawcze. Zespół pracujący w Fundacji Badań i Technologii na Krecie w Grecji badał rolę kory ruchowej w naśladowaniu i obserwacji czynności. W celu rozwiązania debaty dotyczącej udziału tego obszaru mózgu użyto metody 14C-dezoksyglukozy do utworzenia obrazkowej relacji z aktywności mózgu. Technika ta jest oparta na fakcie, że względna prędkość spożycia glukozy i metabolizm energetyczny są odbiciem poziomu aktywności funkcjonalnej mózgu. Małpy obserwowały ludzi chwytających obiekty trójwymiarowe lub same wykonywały to działanie. W obu wypadkach dochodziło do znaczącej aktywacji kory ruchowej (MI) i głównej kory somatosensorycznej (SI), która jest innym obszarem związanym z układem lustrzanym. Stanowi to silny dowód na reprezentację obserwowanej czynności w korze ruchowej. MI i rejon przedruchowy wykazywały stymulację obszarów koniecznych do wykonania czynności. Stanowi to bardzo przekonujący argument przemawiający za tym, że obserwacja i wykonywanie czynności mają neurologicznie bardzo podobne skutki. Zespół wysunął postulat, że szczegóły dotyczące ruchu są przechowywane jako reprezentacje neurologiczne w MI i SI. Ponadto w korze są również przechowywane składniki proprioceptywne. Proprioreceptory znajdują się w stawach i mięśniach i dostarczają informacji na temat pozycji i ruchu kończyny, a także długości i napięcia mięśnia. Szczegóły badania zostały opublikowane w czasopiśmie NeuroImage i jeszcze bardziej rozpowszechnione na spotkaniach i wykładach naukowców zajmujących się neurologią w całej Europie. Dalsze zrozumienie tego mechanizmu mogłoby przyspieszyć zrozumienie uczenia się czynności związanych z celami rekreacyjnymi i medycyną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania