Skip to main content

Using genetics to improve the quality and safety of sheep products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cechy wymienia o kluczowym znaczeniu dla produkcji mleka owczego wysokiej jakości

Badacze europejscy w ramach projektu GENESHEEPSAFETY zbadali wpływ morfologii wymienia na produkcję i jakość mleka w przypadku owiec rasy Lacaune.

Zdrowie

Rasa owiec Lacaune, odpowiedzialna za produkcję sera Roquefort, stanowi cenny zasób na rynku produkcji mięsa i mleka owczego. Ich mleko charakteryzuje się dużą zawartością tłuszczu i białka, zaś jagnięta wykazują dobry przyrost masy i wytwarzają mięso o przyjemnym smaku i atrakcyjnej barwie. Rasa ta wywodzi się z rejonu Pirenejów w południowej Francji, gdzie produkowane z jej mleka sery są popularnym produktem wytwarzanym ręcznie. W ramach dążeń do utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów owczych europejski projekt GENESHEEPSAFETY podejmuje wysiłki w celu poprawienia standardów stosowanych w przemyśle z wykorzystaniem technik genetycznych. Biorąc pod uwagę historię hodowli i jakość populacji owiec rasy Lacaune, z punktu widzenia partnerów projektu badawczego z instytutu INRA w środkowych Pirenejach słusznym rozwiązaniem było wykorzystanie tej rasy jako przedmiotu badań. Produkcja mleka jest cechą w oczywisty sposób wielogenową. Jest ona złożoną cechą fenotypową podlegająca wpływom wielu genów sterujących jakością mleka oraz charakterystyką fizyczną wymienia. Nie jest więc zaskoczeniem, że morfologia wymienia wywiera wpływ na skłonność do produkcji mleka. Przebadano łącznie dziewięć cech. W przypadku samego mleka monitorowano zawartość tłuszczu i białka oraz wydajność. Z punktu widzenia zdrowia wymienia oraz zdolności produkcji mleka za istotne cechy uznano: liczbę somatycznych komórek mlecznych (LSSC), kąt brodawki sutkowej, szparę wymienia oraz głębokość wymienia. Opisywane badanie było dużo bardziej szczegółowe niż jakiekolwiek wcześniejsze badanie. Zbadanie korelacji wszystkich aspektów wydajności produkcji mleka z charakterystyką wymienia musi doprowadzić do zwiększenia produkcji wyrobu wysokiej jakości odpowiadającego na zapotrzebowanie rynkowe. Selekcja pod kątem wyłącznie wydajności produkcji mleka, choć efektywna w krótkiej perspektywie, może doprowadzić do wyhodowania zwierząt o workowatych wymionach. Degradacja budowy wymienia prowadzi do ograniczenia skuteczności dojenia mechanicznego, czego efektem byłyby takie choroby, jak zapalenie gruczołu mlekowego. W tej sytuacji objęcie charakterystyki wymienia przyszłymi programami hodowlanymi wydaje się zdecydowanie zalecane. Uwzględnienie wielu cech w programie hodowlanym może wymagać skomplikowanego zrównoważenia poszczególnych celów. Z punktu widzenia jakości i ilości mleka owczego badania prowadzone na tym polu z pewnością okażą się jednak opłacalne. Efektem przeprowadzenia takich badań będzie pojawienie się na tym wciąż nierozwiniętym rynku gamy lepszych jakościowo i bezpieczniejszych produktów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania