Skip to main content

Self-assembled nanostructured materials for electronic and optoelectronic applicatons

Article Category

Article available in the folowing languages:

Analiza nanostruktur półprzewodnikowych do samodzielnego montażu

Projekt NANOMAT rzucił więcej światła na teorię i technologię kropek kwantowych oraz ich wykorzystanie w optycznych systemach przechowywania danych i nanoelektronice.

Technologie przemysłowe

We wspaniałym świecie półprzewodników kropki kwantowe składają się z ekscytronów (czyli połączonej pary elektronu oraz teoretycznej cząstki – dziury) ograniczonych we wszystkich trzech płaszczyznach. Ze względu na swoje właściwości podobne do właściwości atomu kropkom kwantowym poświęca się ostatnio sporo uwagi, badając fizykę ograniczonych nośników oraz efekty wielociałowe. Badania tego typu mogą prowadzić do odkryć w dziedzinie informatyki kwantowej, urządzeń optycznych i optoelektronicznych. Dlatego w projekcie NANOMAT skupiono się na spontanicznym uformowaniu kropel materiału półprzewodnikowego wielkości nanometra na sieciowo niedopasowanym podłożu. W ramach pracy nad projektem określono ograniczenie i właściwości ekscytonowe kropek kwantowych oraz innych samobudujących materiałów nanostrukturalnych. W tym celu wyprodukowano szereg odpowiednich narzędzi i technik eksperymentalnych i teoretycznych. Zastosowanie nowej metodyki może dostarczyć więcej informacji o właściwościach elektronicznych i optoelektronicznych wszystkich przestrzennych nanostruktur półprzewodnikowych. Nowe metody i narzędzia są skierowane do wszystkich zainteresowanych badaniem i rozwojem nanostruktur półprzewodnikowych należących albo do szeroko pojętej społeczności zajmującej się działalnością naukową, albo działających w przemyśle. Pewne ograniczenie w kwestii wykorzystania całego potencjału nowej metodologii stanowi fakt, że użytkownicy muszą posiadać obszerną wiedzę i odpowiednią infrastrukturę. Mimo wszystko może ona znaleźć zastosowanie w kilku różnych dziedzinach. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: http://www.fys.kuleuven.ac.be/vsm/nanomat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania