European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Time-geographical approaches to emergence and sustainable societies

Article Category

Article available in the following languages:

Sporządzanie mapy przebiegu życia

Do projektu TIGRESS wprowadzone zostały innowacyjne narzędzia do oprogramowania, by można było zbadać alternatywne podejście do wizualizacji zbiorów danych uzyskanych od wielkiej liczby osób w okresie ich życia.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Przeprowadzki geograficzne tych osób w ciągu ich życia są elementem rejestrowanym najłatwiej ze wszystkich innych procesów społecznych, niemniej jednak zaliczane są do specyficznego przypadku bardzo złożonych, rozciągających się w czasie, problemów wizualizacji. Poprzez wprowadzenie dodatkowej danej, poza samą osobą i przestrzenią dwuwymiarową, przypadek ten obejmuje trzeci wymiar w postaci czasu, co nie zawsze może być przedstawione w sposób łatwy. Ponadto, środowiska geograficzne, w jakich osoby współdziałają w modelach, są często klasyfikowane jako przestrzenie bezwymiarowe, jak rynki. System TiGrESS (TiGS) zapewnia ułatwienie analizy, powiązane z najnowszym środowiskiem oprogramowania, umożliwiając wykorzystanie danych empirycznych i symulacji w szerokim zakresie skali przestrzennej i czasowej. Zapewnia on niezbędne środki do badania dynamiki ‘geografii diachronicznej’ każdego z przedmiotowych obszarów oraz może także wytyczyć drogę do lepszego formułowania polityki regionalnej, zwłaszcza w aspekcie zrównoważenia. Metoda ‘geografii diachronicznej’ wspiera badanie wpływów więzów przestrzennych i czasowych na zachowanie osób oraz sposobów pojawiania się na wyższą skalę struktur socjoekonomicznych. System TiGS został już z powodzeniem wykorzystany w ramach projektu TIGRESS do badania i wizualizacji zmian ścieżek migracji siewek. Wielowymiarowe narzędzie skalowania pozwala na interpolację wybranej przez użytkownika informacji w zakresie ‘geografii diachronicznej’ i jej przedstawienia na mapach o zróżnicowanej rozdzielczości przestrzennej. Ułatwiona została w ten sposób analiza potencjalnych, pojawiających się charakterystyk, które nie były widoczne w ramach ukrytej rozdzielczości oryginalnego zbioru danych ‘geografii diachronicznej’. Przedstawienie informacji w ramach ‘geografii diachronicznej’ zostało dalej uwydatnione poprzez uaktualnianie map w czasie rzeczywistym, oraz zdolność do wykorzystania wielu nieregularnie ukształtowanych sposobów obserwacji wzajemnego oddziaływania rozmaitych zjawisk. Ponadto, system TiGS udostępniony został do pobierania pod adresem http://tvk.sourceforge.net/ w charakterze otwartego oprogramowania, w ramach powszechnej licencji publicznej (GPL). Towarzysząca dokumentacja i pomoc w trybie on-line mają na celu ułatwienie zainteresowanym użytkownikom w lepszym obeznaniu się z analizą danych i co ważne, z kluczowymi koncepcjami ‘geografii diachronicznej’.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania