Skip to main content

Plasma assisted cost effective coating for optics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stabilne, bezabsorpcyjne powłoki optyczne wyższej jakości

W ramach projektu PACECO opracowano nowe metody nanoszenia cienkich warstw dla celów optycznych, z wykorzystaniem platerowania jonowego, które zapewniają znaczne zmniejszenie niepożądanych efektów resztkowej absorpcji optycznej.

Technologie przemysłowe

Nanoszenie powłoki optycznej na podłoża plastikowe jest szeroko stosowane w wielu sektorach przemysłu, na przykład w powłokach optycznych w plastikowych soczewkach okulistycznych. W przypadku procesów związanych z pracą z podłożami plastikowymi kluczowe jest opracowanie bardzo wytrzymałych i stabilnych powłok przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. W ramach projektu PACECO szczególną uwagę poświęcono ulepszeniu opatentowanej technologii reaktywnego niskonapięciowego platerowania jonowego wykorzystywanej do nanoszenia cienkich warstw dla celów optycznych. Najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie to wyeliminowanie potrzeby podgrzewania podłoża, bardzo krótki czas nanoszenia oraz znaczne zmniejszenie zużycia energii. W porównaniu do technologii wykorzystujących rozpuszczalniki nowy proces nanoszenia powłoki optycznej jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że początkowo technologia ta umożliwiała uzyskiwanie bardzo stabilnych, gęstych i wytrzymałych powłok optycznych, powodowała ona też niepożądaną resztkową absorpcję optyczną. Naukowcy z towarzystwa Romana Film Sottili Srl zaproponowali użycie w procesie drugiej plazmy w celu uzyskania bezabsorpcyjnych powłok optycznych wysokiej jakości. Proces ten polega na wprowadzeniu systemu generującego plazmę impulsową wywołaną polem o częstotliwości radiowej lub plazmę prądu stałego, który obejmuje podłoże i poddaje rosnącą warstwę cienką bombardowaniu jonami. Efektem jego zastosowania jest poprawa reaktywności w procesie nanoszenia, a resztkowa absorpcja optyczna jest dziesięciokrotnie mniejsza. Dodatkowo zmniejszany jest nacisk wewnętrzny oddziałujący na nanoszoną warstwę cienką. W porównaniu do technologii wykorzystujących rozpuszczalniki nowy proces nanoszenia powłoki optycznej jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Zalety nowej technologii to wyeliminowanie potrzeby podgrzewania podłoża, bardzo krótki czas nanoszenia oraz znaczne zmniejszenie zużycia energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania