European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Real Time COordination and control of Multiple heterogeneous unmanned aerial vehiclES

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie pożarów lasów za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych mogłoby się znacznie zwiększyć dzięki bardzo zaawansowanemu systemowi kontroli opracowanemu przez konsorcjum projektu COMETS.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) są opracowywane w coraz większych ilościach, szczególnie gdy kluczowym czynnikiem jest bezpieczeństwo pilota. Wyzwaniem dla inżynierów jest rozwinięcie wczesnych, prostych modeli w celu spełnienia wymogów nowych misji. W ramach programu Information Society Technologies (IST) ufundowany został warty wiele milionów EUR projekt B&R COMETS, mający na celu utworzenie nowej generacji systemu kontroli statków UAV. Specjaliści w zakresie robotyki z Asociación de la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) pomogli zaprojektować architekturę COMETS, na której oparty jest system. Sercem systemu jest system komunikacyjny umożliwiający różnym składnikom COMETS komunikowanie się ze sobą. Na przykład misje z udziałem wielu pojazdów UAV różnych typów (np. helikopterów i statków powietrznych) są planowane i monitorowane w centrum kontroli. Informacje zwrotne z pojazdów UAV, takie jak fotografie z powietrza i odczyty z czujników, są przekazywane do systemu odbiorczego, który służy do odpowiedniego zmodyfikowania planu lotu. W końcu kluczowy składnik systemu COMETS nadzoruje trasy lotu wszystkich pojazdów UAV za pomocą specyficznych dla nich opatentowanych elementów pokładowych. Wynikiem jest możliwość sterowania pojazdami UAV w czasie rzeczywistym lub zaprogramowania automatycznego pilota. W czasie trwania projektu AICIA i partnerzy projektu COMETS pomyślnie przetestowali nowy system, wykazując jego przydatność przy monitorowaniu pożarów lasu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania