European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Smart Interactive Tactile Interface Effecting Graphical Display for the Visually Impaired

Article Category

Article available in the following languages:

Interaktywny interfejs dotykowy dla osób z zaburzeniami wzroku

W ramach projektu ITACTI opracowano supernowoczesny interaktywny interfejs dotykowy, aby ułatwić dostęp do nowoczesnych aplikacji komputerowych i internetowych osobom z zaburzeniami wzroku.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Osiągnięcia informatyki pomagają pokonać bariery uniemożliwiające osobom z zaburzeniami wzroku korzystanie z komputera i programów komputerowych. Jednym z ostatnich wyzwań pozostaje grafika trójwymiarowa. Zastosowana technologia została oparta na nowatorskim zastosowaniu materiałów inteligentnych. Materiałów tych użyto do wykonania prostej w konstrukcji macierzy złożonej z „punktów”, którą można łatwo manipulować dzięki interaktywnym dotykowym informacjom zwrotnym. Obrazy i tekst zostały zapisane w formacie współpracującym z ekranem dotykowym. Opracowano narzędzia programowe umożliwiające kontrolę interfejsu dotykowego. Program wyróżniał aktywne okna, które zawierały przede wszystkim tekst prezentowany w piśmie Braille'a. Struktury graficzne przedstawiono za pomocą linii konturowych, a obszary kolorowe oznaczono różnymi wzorami punktów. Proste obrazy były wyświetlane poprzez prezentowanie pojedynczo opisywanych elementów, które były pokolorowane bądź zacieniowane. Za przykład może posłużyć mapa, która na początku zawierała wszystkie elementy, następnie po kolei granice, elementy krajobrazu, miasta, drogi, linie kolejowe itd. Program został zaprojektowany dla systemu Windows 2000, a następnie dostosowany do systemu Windows XP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania