Skip to main content

DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Opracowano nowe narzędzie do oceny systemów grid

Ocena wydajności i zasobów systemów grid jest trudna do przeprowadzenia, ale podejście warstwowe przyniosło pomyślne wyniki. Badacze z Uniwersytetu Cypryjskiego przetarli szlak w finansowanym przez UE projekcie CROSSGRID i opracowali narzędzie GridBench.

Gospodarka cyfrowa

Komputerowe systemy grid, znane również jako „systemy rozproszonego przetwarzania komputerowego” wykorzystywane są do przetwarzania dużych liczb danych. Działają przez umożliwienie rozproszonego przetwarzania danych i obiektów przez systemy połączone w sieć. Metoda ta została opracowana jako alternatywa dla superkomputera. Cel na przyszłość jest taki, aby wiele rozproszonych geograficznie grup naukowców miało możliwość połączenia swoich zasobów do obliczeń oraz zarządzania danymi. Dzięki temu można uzyskać wyniki, które nie byłyby osiągalne, gdyby każda z tych grup pracowała osobno. W praktyce narzędzie zostało zaimplementowane w projektach, w których przewidywane są globalne zmiany klimatu, monitorowane są trzęsienia ziemi lub opracowywane są leki na raka oraz AIDS. Internet sprowokował wiele pytań dotyczących charakterystyki wydajnościowej infrastruktur grid. Metryki testowania wzorcowego publikowane w systemie grid mogą zapewnić podstawę do oceny przez użytkowników „jakości usługi” spodziewanej od organizacji wirtualnej zapewniającej usługi obliczeniowe za określoną cenę. Naukowcy z Uniwersytetu Cypryjskiego opracowali narzędzie GridBench. Zostało ono zaprojektowane jako system przyjazny dla użytkownika i umożliwia wykonywanie różnych analiz wydajności i niezawodności. Narzędzie ułatwia definiowanie parametrów systemu grid i pozwala na archiwizowanie i pobieranie wyników. Wyniki można również wykorzystać do tworzenia własnych tabel i wykresów. Do istniejących i sprawdzonych testów wzorcowych wysokowydajnych obliczeń (HPC, High Performance Computing), które zostały już wypróbowane i przetestowane dodano nowe testy. Przewidywaniu użytkownicy docelowi to użytkownicy końcowi systemów grid oraz operatorzy ich infrastruktury. Mogą oni wykorzystać narzędzie GridBench, aby ocenić wydajność i funkcjonalność swoich zasobów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania