Skip to main content

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzie eliminuje domysły w zarządzaniu wodami burzowymi

Opracowano katalog online, który pozwoli praktykom oraz architektom miejskim wybierać najbardziej odpowiedni i najbardziej opłacalny system zarządzania w przypadku zatrucia środowiska spowodowanego wodami burzowymi. To nowe ułatwienie online umożliwia dokładne planowanie, które pozwoli uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz zniszczeń własności publicznej i prywatnej.

Gospodarka cyfrowa

W celu zbadania kontroli nad skażeniem wodami burzowymi powstał projekt DAYWATER. Jako rozwinięcie tych badań, naukowcy z Uniwersytetu Middlesex w Wielkiej Brytanii współpracowali nad opracowaniem katalogu najlepszych praktyk zarządzania. Celem tej usługi online jest zaoferowanie narzędzia wsparcia, które pomoże użytkownikom końcowym w zarządzaniu wodami burzowymi. Narzędzie online tworzy bazę danych ze szczegółowymi informacjami na temat 15 najlepszych strukturalnych praktyk zarządzania (BMP), takich jak systemy infiltracji, sadzawki, baseny i powierzchnie przepuszczalne. Zapewnia ono również użyteczne wytyczne i informacje na temat 5 niestrukturalnych praktyk BMP, które obejmują zarządzanie śniegiem oraz praktyki czyszczenia. Zapewniana pomoc została zaprojektowana w taki sposób, aby była dostosowana do poziomu wiedzy eksperckiej poszczególnych użytkowników na dany temat. Pomoc zawiera wyczerpujące opisy różnych typów systemów, projektów oraz trybów działania. Narzędzie ma wielu potencjalnych użytkowników, takich jak architekci krajobrazu, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie miejskich systemów odwadniających do swoich projektów nowych lub istniejących inwestycji. Osoby te znajdą w katalogu czytelne informacje zarówno na temat wydajności i działania praktyk BMP, jak również na temat wymagań związanych z utrzymaniem. Architekci krajobrazu mogą porównać koszty związane z różnymi opcjami odprowadzania wody i mają dostęp do fotografii prezentujących rzeczywiste przykłady systemów, które już są wykorzystywane w Europie. Baza danych może być również wykorzystana do porównywania określonych różnic między systemami strukturalnymi i niestrukturalnymi. Może to wskazać praktykom sytuacje, w których zastosowanie jednego systemu zamiast drugiego daje znaczące korzyści praktyczne. Spodziewane jest, że będzie to niezbędne narzędzie dla każdej osoby zajmującej się zarządzaniem wodami burzowymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania