Skip to main content

Molecular analysis and mechanistic elucidation of the functionality of probiotics and prebiotics in the inhibition of pathogenic microorganisms to combat gastrointestinal disorders and to improve human health

Article Category

Article available in the folowing languages:

Probiotyki stają na drodze Salmonelli

Istnieją dowody wskazujące na zdrowotne działanie probiotyków. Naukowcy zebrali eksperymentalne dowody na to, że niektóre szczepy bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium mogą zwalczać salmonellozę.

Zdrowie

Probiotyki są suplementami diety zawierającymi potencjalnie korzystne bakterie oraz drożdże. Apteki i sklepy ze zdrową żywnością oferują szereg produktów, które mogą poprawiać stan flory bakteryjnej jelit i zapobiegać nierównowadze drobnoustrojowej. Celem partnerów współpracujących w ramach finansowanego przez UE projektu PROPATH było scharakteryzowanie sposobu działania niektórych probiotyków. Badali oni in vitro oraz in vivo sposób zwalczania bakterii Salmonella przez bakterie probiotyczne, mianowicie bakterie kwaszące i bifidobakterie. Naukowcy zastosowali Typhimurium, jeden ze szczepów Salmonella enterica, który posiada zdolność poruszania się, wspólny dla pozostałych szczepów tego gatunku bakterii. Stwierdzili oni, że sposób inhibicji wykazywany przez obie grupy bakterii bardzo się różnił. Tworzenie kwasów organicznych, takich jak kwas octowy i kwas mlekowy, przez bifidobakterie okazało się jedyną przyczyną ich zdolności do zapobiegania działaniu bakterii Salmonella. Zróżnicowanie źródeł składników odżywczych powodowało korzystne zmiany w odniesieniu do metabolizmu i wzrostu. Ponadto bakteria Bifidobacterium longum wykazuje pozytywny wpływ na rozwój niektórych szczepów bakterii kwaszących. Z kolei bakterie kwaszące wykorzystują rozmaite mechanizmy obronne, które scharakteryzowano dzięki przeprowadzonym na dużą skalę badaniom fermentacji. Niektóre bakterie kwaszące wytwarzają niebiałkowe związki o działaniu skierowanym przeciw bakterii Salmonella, które, w przeciwieństwie do białek, są aktywne przy niskim pH i wykazują stabilność temperaturową. Wykazano, że zwłaszcza trzy badane szczepy zapobiegają zakażeniu bakteriami Salmonella kultur komórkowych w rodzaju komórek wyściełających przewód pokarmowy. Inne szczepy zmieniają motorykę bakterii, która stanowi główny czynnik wywołujący salmonellozę. Badania in vivo również przyniosły obiecujące rezultaty. Po wprowadzeniu dwóch szczepów bakterii kwaszących wykazano spadek populacji bakterii Salmonella w przewodzie pokarmowym oraz tkankach. Dane zgromadzone w projekcie niosą dobre wieści producentom żywności. Stanowią przede wszystkim podstawę dla dalszych badań nad związkami symbiotycznymi między bakteriami oraz nad oddziaływaniami między pro- i prebiotykami, źródłem składników odżywczych dla tych bakterii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania