European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

New approach to the manufacture of complex shaped parts

Article Category

Article available in the following languages:

Upraszczanie skomplikowanych kształtów

Od dawna zachodziła potrzeba zastosowania innowacyjnych technik w produkcji przemysłowej. W opisywanym badaniu skupiono się na nowym podejściu do produkcji części o skomplikowanych kształtach, co zaowocowało opracowaniem optymalnej strategii wycinania — takiej, która umożliwia zmniejszenie kosztów produkcji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Produkcja elementów inżynieryjnych o skomplikowanych kształtach stanowi ważny proces w produkcji przemysłowej, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. Metalurgia proszków to proces przemysłowy, który umożliwia kształtowanie części przy jednoczesnym minimalizowaniu strat, a co za tym idzie kosztów produkcji. Procedura ta ma jednak pewną wadę — nie umożliwia produkcji skomplikowanych kształtów bez konieczności dalszej obróbki. Aby obejść ten problem, wymagane są ostrożne procedury obróbki skrawaniem pozwalającej kształtować rozgrzany metal, który w rezultacie staje się tak twardy, że wymaga użycia drogich maszyn. W projekcie PM-MACH zwrócono uwagę na ten problem. Opracowano nową technikę dla procedur prasowania proszkowego, zaciskania i obróbki skrawaniem, co oznacza występujące wszędzie oszczędności. Badacze ze Szwajcarii opracowali „optymalną strategię cięcia” dla materiałów obrabianych metodą metalurgii mielonych proszków. Technologia ta umożliwia wycinanie skomplikowanych kształtów za pomocą frezarek oraz frezów lewych i prawych z chwytami cylindrycznymi. Główny pomysł polega na rozpoczynaniu cięcia zawsze z wykorzystaniem metody frezowania od góry. Rozpoczęte frezowanie danym narzędziem jest przerywane, a następnie narzędzie jest zmieniane. Drugie narzędzie ma odwrotnie zorientowaną spiralę i ścieżka jego działania kończy się w miejscu, w którym przerwało pracę pierwsze narzędzie. Taka strategia skrawania może być wykorzystana do skomplikowanych obrysów 3D i wymaga minimalnego nawilżania, co pozwala uniknąć stosowania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem i zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania