CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Development of environmentally friendly tracer technology for improved reservoir description (ENVITRACER)

Article Category

Article available in the following languages:

Poszukiwanie rezerw węglowodorów z wykorzystaniem cyklopropanu

W badaniach finansowanych przez UE cyklopropan uznano za przyjazny dla środowiska gaz wskaźnikowy, który jest doskonały do zastosowania podczas poszukiwania podziemnych zbiorników z węglowodorami.

Energia icon Energia

Znajdowanie nowych rezerw węglowodorów głęboko pod powierzchnią Ziemi wymaga zastosowania gazów wskaźnikowych. Niestety powszechnie używane w tym celu gazy, takie jak sześciofluorek siarki i perfluorowęglowodory, mają potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, Global Warming Potential) o klika rzędów wielkości większy od dwutlenku węgla. W ramach projektu BRT o nazwie ENVITRACER wspieranego przez Piąty Program Ramowy, zainicjowano poszukiwania gazów wskaźnikowych mogących je zastąpić. Podczas trwania projektu zbadano kilka potencjalnych gazów wskaźnikowych. Trzeba było uwzględnić także fakt, że aby nie pogarszać stanu klimatycznego Ziemi, te nowe związki nie mogą być radioaktywne. Badaniami kierowali naukowcy z Instytutu Technologii Energetycznych (IFE, Institute for Energy Technology) w Norwegii. Analiza danych zebranych na podstawie doświadczeń laboratoryjnych i w terenie wykazała, że najlepszym kandydatem na gaz wskaźnikowy jest cyklopropan. Jego czas życia i charakterystyka przepływu przypominają perfluorowęglowodory, ale pozwala on uniknąć niepożądanego wpływu cieplarnianego. Dlatego naukowcy z IFE zalecają cyklopropan do stosowania jako przyjazny środowisku gaz wskaźnikowy. Ponieważ zidentyfikowano inne potencjalnie przydatne gazy, podjęto kontynuację badań we współpracy z innymi partnerami projektu ENVITRACER w celu określenia alternatywnych związków wskaźnikowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania