Skip to main content

Alternative fuel for heavy duty (AFFORHD)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określanie odpowiedniej ceny dla alternatywnego paliwa

Jest wiele szumu wokół nowych źródeł alternatywnego paliwa. Podczas gdy postęp technologiczny w tej dziedzinie jest coraz szybszy, konsumenci, ekonomiści i inwestorzy zastanawiają się, jaki będzie koszt dla użytkownika końcowego.

Energia

Firma British Petroleum (BP), jako wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo paliwowe, opracowała innowacyjny system do dokładnego ustalania kosztów końcowych paliwa alternatywnego dostarczanego na stacje paliwowe. Aby obliczyć wartości dla użytkownika końcowego, należy ocenić koszty ukryte. Oprócz oczywistych kosztów utworzenia nowej infrastruktury dla eteru dimetylowego (DME) zamiast standardowego paliwa, należy wziąć pod uwagę również zagadnienia takie, jak transport i dostawa. Na przykład w kosztach dostawy należy również uwzględnić koszty opracowania nowych urządzeń, które zapewnią bezpieczny i pewny sposób przechowywania i transportowania DME do europejskich magazynów, a stamtąd do końcowych stacji paliwowych. Należy również wziąć pod uwagę wielkość magazynów i zakładów przetwórczych, jak również ich położenie. Jedna z takich analiz przypadku (opracowanych w ramach projektu AFFORHD) dotyczy zakładu przetwórczego w Algierii. Naukowcy wykonali swoje obliczenia przy założeniu, że gaz będzie transportowany do magazynu we Włoszech na odległość 1500 km i potem do stacji paliwowej na odległość 150 km. W takim przypadku przewidywana cena końcowa będzie wynosić między 0,20 a 0,22 euro za litr. Takie wartości uzyskano, używając jako podstawy gazu LPG (po dostosowaniu do właściwości fizycznych DME), ponieważ wymagania dotyczące dostarczania, przewożenia i magazynowania tych dwóch paliw są podobne. Należy zauważyć, że przewidywane koszty nie obejmują dopłat i podatków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania