Skip to main content

Compact low emission vehicle for urban transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Powitajmy bardziej ekologiczny pojazd miejski

Zaprojektowano nowy niewielki pojazd przyczyniający się do zwiększenia czystości transportu miejskiego, a jednocześnie zmniejszenia ruchu drogowego i przeciążenia miejsc parkingowych.

Technologie przemysłowe

Zwiększenie mobilności ludzi w codziennym życiu wpływa negatywnie na środowisko. Fakt ten zapoczątkował próby wynalezienia pojazdu o bardziej ekologicznej technologii. Z tego względu w ramach projektu CLEVER zaprojektowano mały pojazd służący do ekologicznego transportu miejskiego, który zajmuje minimalną przestrzeń zarówno w czasie poruszania się w ruchu miejskim, jak i podczas parkowania. Częścią tego przedsięwzięcia jest również opracowanie nowej technologii przechowywania i tankowania promującej użycie alternatywnych paliw, którymi można tankować pojazdy w domu. Nie jest więc zaskakujący fakt, że pojazd CLEVER ma potencjał rynkowy szczególnie w austriackim mieście Graz i greckich Salonikach. Atrakcyjność tego pojazdu polega m.in. na tym, że łączy on zalety samochodu z brakiem problemów związanych z korkami i parkowaniem. Do osób, które mogłyby przesiąść się na taki środek transportu, należą zarówno kierowcy jak i użytkownicy komunikacji publicznej. Najistotniejszą zaletą pojazdu CLEVER jednak to, że dzięki niemu można będzie zmniejszyć emisje gazów i zużycie paliwa, co uczyni go bardzo atrakcyjnym zarówno dla decydentów, jak i ekspertów z dziedziny transportu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania