European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Synthesis and mechanism of action of novel classes of retinoids and rexinoids with antineoplastic activities

Article Category

Article available in the following languages:

Wydajniejsza replikacja herpeswirusów

Mięsak Kaposiego jest wywoływany przez ludzki herpeswirus typu 8. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu ANTICANCER RETINOIDS opracowali nowy protokół, za pomocą którego można uzyskać bezkomórkową szczepionkę przeciwko temu rakotwórczemu wirusowi.

Zdrowie icon Zdrowie

Celem członków europejskiego projektu ANTICANCER RETINOID było zbadanie przeciwnowotworowego działania retinoidów. We wcześniejszych badaniach wykazano bardzo wyraźne przeciwnowotworowe działanie retinoidów poprzez sprzyjanie apoptozie lub po prostu powstrzymywanie rozwoju nowotworu. Cele projektu obejmowały również prace badawcze nad antywirusowym działaniem retinoidów. W części swoich badań nad wirusami włoscy partnerzy projektu z Uniwersytetu w Ferrara opracowali metodę przygotowywania bezkomórkowej szczepionki z użyciem ludzkiego herpeswirusa typu 8 (ang. HHV-8, Human herpes virus 8). Ludzki herpeswirus typu 8 powoduje rozwój mięsaka Kaposiego i prowadzi do nowotworów skóry, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Pierwszym etapem było uzyskanie oczyszczonego i stężonego wirusa z aktywowanych linii komórkowych chłoniaka, a następnie odwirowanie z dużą prędkością uzyskanego materiału. Następną procedurą było znalezienie takiej linii komórkowej, która umożliwiłaby wysokowydajną replikację wirusa. Zastosowano linię komórek Vero pochodzących z nabłonka nerki. Choć naturalnym celem wirusa HHV-8 są pierwotne komórki śródbłonka, zespół badawczy odkrył, że wytwarzanie wirusów w liniach komórkowych Vero było jeszcze skuteczniejsze. Następną fazą było przyspieszenie procesu replikacji wirusa HHV-8 poprzez wprowadzenie jej promotorów. Jako przyjęty promotor wirusa w badaniach wykorzystano w szczególności sekwencję otwartej ramki odczytu 30 (ang. ORF30, open reading frame 30). Wydajna replikacja wirusów w rodzaju HHV-8 stanowi klucz do zrozumienia tłumiącego działania retinoidów w odniesieniu do różnych etapów cyklu życiowego wirusów. Dalsze określenie powiązanych procesów biochemicznych może zostać wykorzystane do dalszej walki z nowotworami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania