Skip to main content

Carbonate chemistry, carbon cycle and climate change (a multidisciplinary view)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wskaźnik BIT dostarcza informacji o globalnym obiegu węgla

Niderlandzki Instytut Badań Morskich odkrył biomarkery bardzo przydatne paleoklimatologom i paleooceanografom starającym się zrekonstruować przeszłość na podstawie rdzeniowych próbek osadów.

Zmiana klimatu i środowisko

Poznanie naturalnej zmienności globalnego obiegu węgla w czasach przeszłych może pomóc w interpretacji zmienności występującej współcześnie, z uwzględnieniem wpływu antropogenicznej emisji dwutlenku węgla. Niderlandzki Instytut Badań Morskich (NIOZ) oparł się na dotychczasowych badaniach, wykorzystując próbki rdzeniowe z dna oceanicznego, aby rzucić światło na kwestię obiegu węgla w czwartorzędzie. Przedmiotem projektu 6C, który uzyskał wsparcie w ramach programu Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (ang. Energy, Environment and Sustainable Development, EESD), był materiał organiczny transportowany przez góry lodowe. Naukowcy instytutu nie pozostali przy tradycyjnych wskaźnikach ilości węgla, takich jak całkowity węgiel organiczny (Total Organic Carbon, TOC) i miary względne opisujące stosunek ilości węgla C13 do C12, d13C wskaźnika TOC (d13Corg), lecz sięgnęli do tetraeterów glicerolowo-dialkilowo-glicerolowych (Glycerol Dialkyl Glycerol Tetraether, GDGT). Pod kątem GDGT przeanalizowano wydobyte z dna Oceanu Atlantyckiego rdzenie reprezentujące osady z ostatnich 30 tysięcy lat. Naukowcy skupili się na rozgałęzionych związkach GDGT i na krenarcheolu, czyli morskim izoprenoidowym związku GDGT, na podstawie których łącznie opracowali wskaźnik BIT (Branched and Isoprenoid Tetraether). Wskaźnik BIT koreluje z wartościami d13Corg świadczącymi o zwiększonym transporcie materii organicznej na dryfujących górach lodowych. Te zjawiska, zwane ewenementami Heinricha, zachodziły głównie w okresach zlodowaceń, przy czym dało się wyraźnie zaobserwować, że podczas nagłych zmian w klimacie Ziemi występowały znaczne wahania. Również datowanie węglowe potwierdziło obecność w złożach materiałów starszych, niż się spodziewano. Uzyskawszy zachęcające wyniki ze wskaźnikiem BIT, NIOZ i placówki współpracujące z instytutem w projekcie 6C opublikowały artykuły w odpowiednich czasopismach naukowych. Ponadto zaplanowano podjęcie prac nad wykorzystaniem tego wskaźnika do oceny ilościowej przemieszczenia węgla przed okresem czwartorzędu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania