Skip to main content

Integrated in vitro and in vivo testing of drugs in prion diseases: screening, development and mechanisms of novel therapeutics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Leki obniżające poziom cholesterolu mogą także zatrzymywać choroby prionowe

Naukowcy zbadali możliwość terapii chorób prionowych opartej na lekach przeciwcholesterolowych.

Zdrowie

Intensywne badania nad chorobami prionowymi pozwoliły na rozwój możliwych terapii farmakologicznych opartych na różnych mechanizmach związanych z zaangażowanymi w nie patogenami. Dlatego celem, który został wyznaczony w finansowanym przez UE projekcie STOPSTES, było zapobieganie rozwojowi choroby na kluczowych etapach. Kluczowe zadania obejmowały zmniejszenie infekcyjności, zahamowanie replikacji w tkance limfatycznej i zapobieganie usadowieniu się infekcji w centralnym układzie nerwowym. Czynnik infekcyjny powodujący choroby prionowe to białko o strukturze fibrylarnej. Dlatego większość przeprowadzonych do tej pory badań skupiało się bezpośrednio na zaburzeniu struktury białka. Uczestnicy projektu z Uniwersytetu w Glasgow zbadali potencjał leków przeciwcholesterolowych w terapii chorób prionowych. Zamierzali ustalić aktywność leków przeciwcholesterolowych w kontroli lub zapobieganiu mechanizmom, dzięki którym priony zachowują się jak czynniki infekcyjne. Zakłócenie transportu komórkowego było jednym z możliwych sposobów działania. Także przetwarzanie i formowanie prionów może zostać zakłócone przez leki przeciwcholesterolowe. Pozytywna kontrola tych funkcji została wykazana w modelach hodowli komórkowych i zainfekowanych liniach komórkowych. Grupa planuje rozszerzenie prób na modele in vivo. Przebadano alternatywną strategię terapeutyczną, która może pozwolić na blokowanie rozwoju chorób prionowych w organizmie gospodarza.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania