Skip to main content

Evaluation of the Catallaxy paradigm for decentralized operation of dynamic application networks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koordynacja rynkowa sieci komputerowych

W projekcie CATNETS podano zarys opracowania i wdrożenia rodziny mechanizmów rynkowych służących do przydzielania i układania harmonogramów zasobów obliczeniowych w sieciach obliczeniowych.

Gospodarka cyfrowa

Rozwijane wzajemne powiązania pomiędzy komputerami poprzez internet pobudziły utworzenie sieci obliczeniowych. Użytkownicy tych sieci mają dostęp do niezawodnego wirtualnego komputera zawierającego wiele heterogenicznych zasobów obliczeniowych, łącznie z procesorami i twardymi dyskami. Zasoby komputerowe nie są przez użytkowników widziane, podobnie jak sieci energetyczne, których użytkownicy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób generowana jest i przekazywana do ich gniazdka energia elektryczna. Dzięki możliwości realizacji zastosowań wymagających rozszerzonych obliczeń, takich jak zakrojone na wielką skalę symulacje lub analizy rzeczywistego czasu ryzyka, uznano, iż sieci obliczeniowe mają korzystny wpływ na badania naukowe. Niemniej jednak występują pewne ograniczenia uniemożliwiające, by sieci obliczeniowe mogły wykorzystać swój pełny potencjał. Określenie, jakie zasoby przydzielane są do danego zastosowania oraz zaplanowane na dany określony czas, jest jednym z kluczowych problemów, jaki postawiono w ramach projektu CATNETS. Partnerzy projektu sugerowali wprowadzenie koncepcji ekonomicznych oraz wykorzystanie mechanizmów rynkowych. Zdefiniowano dwa rodzaje wzajemnie powiązanych rynków: rynek usług w zakresie zastosowań handlowych i rynek zasobów obliczeń handlowych oraz danych. Po ustaleniu takiego zróżnicowania, dana usługa mogłaby być wyliczona w oparciu o określone zasoby udostępnione przez środowisko macierzyste, a następnie wynegocjowane. Trudność w ustaleniu takiego rynku leży w tym, że podstawowy mechanizm, za pośrednictwem którego działają użytkownicy, nieuchronnie wpływa na wyniki dotyczące usług handlowych oraz zasobów. Na przykład, w przypadku zamkniętej aukcji pierwszej ceny uczestnicy nie są rozpoznani, tak jak w przypadku aukcji otwartej. Informacje powrotne mogą oddziaływać na zachowania uczestników aukcji, a więc prowadzić do różnych wyników. Naukowcy z Uniwersytetu Karlsruhe oszacowali zastosowanie różnych mechanizmów rynkowych dla potrzeb sieci obliczeniowych, w charakterze przydziałów oraz mechanizmów sporządzania harmonogramów. Mechanizmy te, polegające na obecności scentralizowanej usługi, oraz brokerzy zasobów, zostali przyrównani do samoczynnych systemów składających się z autonomicznych agentów postrzegających swój własny interes. Szczegółowe informacje dotyczące oceny rozmaitych sposobów podejścia do przydziałów, oraz do sporządzania harmonogramów zasobów obliczeniowych, dostępne są na stronie internetowej projektu CATNETS: http://www.catnets.org/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania