CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CRICKET INSPIRED PERCEPTION AND AUTONOMOUS DECISION AUTOMATA

Article Category

Article available in the following languages:

Świerszcze zainspirowały postęp budowy czujników bionicznych

W ramach projektu CICADA zebrano grupę naukowców zainteresowanych w połączeniu zaawansowanej techniki ze skomplikowanymi systemami biologicznymi. Umożliwili oni przeniesienie wiedzy uzyskanej przy badaniu świerszczy to stworzenia prototypu konstrukcji czujnika, który w przyszłości stanie się być może częścią zamienną komórek włoskowatych znajdujących się w ludzkim uchu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Świerszcze posiadają niewielkie włoski, które są tak czułe, że mogą ostrzegać owada o grożącym bliskim niebezpieczeństwie. Zainspirowani przez świerszcze, naukowcy z uniwersytetu Twente w Holandii byli w stanie odtworzyć wysoko czułą technologię sensoryczną, zdolną do wykrywania sygnałów akustycznych na poziomie szumów termicznych. Naukowcy stworzyli czujnik prototypowy w oparciu o wyważone wymuszenie i zatrzymywanie obrotów membran, co stanowiło wyczyn w zakresie konstrukcji mechanicznej. Partnerzy tego projektu rozpoczęli pracę od ilościowej analizy przebiegu wydarzeń w trakcie zachodzącej reakcji świerszcza. Przebadali zwłaszcza sposób w jaki świerszcze wykorzystują swoje czujniki włoskowate do pomiaru niewielkich zmian w przepływie powietrza oraz wykrywania zbliżających się drapieżników. W tym celu zarejestrowali oni ruchy pojedynczego włoska, jak również zestawu włosków znajdujących się na odwłoku świerszcza. W następnej fazie projektu, naukowcy z uniwersytetu Twente podjęli się skonstruowania elementu elektromechanicznego wykrywającego przepływ. Osiągnęli to poprzez zastosowanie technologii mikroobróbki krzemu. Czujniki te zostały zintegrowane w tablice. Pełna powierzchnia wypełniona tymi "włoskami" stworzyła możliwość wykrywania układów, zbliżoną do umiejętności 'wyczuwania kierunku', spotykanej u świerszczy. Ten innowacyjny czujnik, zainspirowany przez naturę, może być zastosowany do leczenia objawów utraty słuchu u ludzi. Postępujące starzenie oraz degeneracja komórek włoskowatych są przyczyną upośledzenia słuchu, toteż 'sztuczne włoski' mogą przynieść postęp w opracowaniu sposobów wymiany komórek włoskowatych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania