Skip to main content

Quantification of coeliac disease toxic gluten in foodstuffs using a chip system with integrated extraction, fluidics and biosensoric detection step 2 of exploratory award exaw-1999-01542

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjny czujnik przeznaczony dla pacjentów z celiakią

We Włoszech został opracowany nowatorski czujnik przeznaczony do poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na celiakię. Urządzenie pomaga uniknąć spożycia pożywienia, które zawiera potencjalnie szkodliwy poziom glutenu.

Zdrowie

Obecnie jedyną znaną metodą terapii celiakii jest dieta bezglutenowa. Niestety duża liczba surowych oraz gotowych produktów spożywczych zawiera gluten toksyczny w celiakii (gluten CD-toksyczny). Badania finansowane ze środków Piątego Programu Ramowego dotyczyły opracowania zaawansowanych czujników, które umożliwią wykrycie w pożywieniu drobnych ilości glutenu toksycznego w celiakii. W trakcie projektu CD-CHEF wyizolowano specjalne nukleotydy nazywane aptamerami w celu określenia obecności gliadyny - białka niezbędnego w produkcji glutenu. Posiadająca bogate doświadczenie w budowie czujników firma Technobiochip - jeden z uczestników projektu CD-CHEF - wykorzystała aptamery do budowy czujnika wykrywającego gliadynę w stężeniach do części na milion. Działanie tak zwanego aptasensora opiera się na zasadach rezonansowej transdukcji masy w połączeniu w zasadami działania wagi kwarcowej. Jest on przeznaczony do użytku w środowisku laboratoryjnym, gdzie istnieje możliwość jego wielokrotnego zastosowania. Firma Technobiochip dokonała wyszukiwania patentów i poszukuje partnerów w celu komercyjnego wdrożenia tej technologii, co umożliwi poszerzenie badań w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania