Skip to main content

IT Tool to support SMEs in systematic innovation, based on consolidated methodology and innovation knowledge domain structured trough specific ontologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwa droga ku zaawansowanym technologiom w biznesie

Powstało internetowe narzędzie wspierające innowacyjność firm w dziedzinie elektromechaniki.

Gospodarka cyfrowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) sektora elektromechaniki odgrywają ważną rolę w rozwijaniu europejskiego przemysłu. Aby zachować konkurencyjność, firmy te muszą jednak nieustannie nadążać za zmianami technologicznymi i wprowadzać innowacje. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu TECH-IT-EASY stworzyli rozwiązanie, które pozwoli lepiej realizować ten cel. W oparciu o ontologie reprezentujące rynek MŚP, uczestnicy projektu stworzyli zestaw narzędzi obejmujący rozbudowany system informacyjny organizujący i definiujący produkty technologiczne MŚP w konkretnych kontekstach przemysłowych. Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowej wiedzy na temat innowacji technologicznych oraz na analizowanie informacji cyfrowych pochodzących z przedsiębiorstw, od dostawców informacji i z Internetu. Technologia obejmuje także narzędzie wsparcia, które prowadzi użytkownika przez proces innowacji, łącząc system technologiczny danego produktu z różnymi źródłami wiedzy i trendami. Zespół projektu przeprowadził szczegółową analizę innowacji i rynku MŚP. Wykorzystano różne metodologie i technologię informacyjną, aby rozwijać procesy innowacyjne, tworząc środowisko umożliwiające współpracę różnych użytkowników. W ramach projektu z powodzeniem opracowano i przetestowano kompleksowy system informacyjny i oprogramowanie, które skutecznie wspiera procesy innowacyjne w MŚP. System jest wyposażony w różne moduły, które umożliwiają na przykład prowadzenie analizy rynkowej lub wyszukiwanie patentów. Narzędzie pozwala także na identyfikację zbędnych części produktu i dokumentowanie trendów rynkowych. Wyniki prac rozpowszechniono wśród zainteresowanych stron z różnych krajów europejskich, wykorzystując do tego biuletyny informacyjne i Internet. Zastosowanie tych rozwiązań przez firmy sektora elektromechanicznego niewątpliwie pozwoli im na zwiększenie innowacyjności. Będzie to ważna pomoc dla tej branży w trudnych czasach kryzysu gospodarczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania