Skip to main content

MULTI-LEVEL PROTECTION OF MATERIALS FOR VEHICLES BY “SMART” NANOCONTAINERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dostępna na żądanie ochrona pojazdów przed korozją

Nowatorskie powłoki opracowane ze wsparciem UE umożliwiają uwalnianie substancji naprawczych w reakcji na zmiany warunków otoczenia. Oczekiwane korzyści to między innymi wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów i zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Technologie przemysłowe

Części metalowe są powszechnie używane w sektorze transportowym. Podczas eksploatacji są one narażone na niekorzystne warunki otoczenia, które mogą pogarszać żywotność części i bezpieczeństwo pojazdu, a przy tym negatywnie wpływać na jego wygląd. Od wielu lat stosowane są dodatkowe powłoki zwiększające odporność na korozję i zużycie. Technologia powłok uległa jednak ostatnio dramatycznej zmianie za sprawą nowatorskich nanomateriałów i metod powlekania opracowanych w ramach finansowanego ze środków UE projektu MUST ("Multi-level protection of materials for vehicles by 'smart' nanocontainers"). Nowa technologia polega na opracowaniu powłok wielowarstwowych zawierających nowatorskie nanopojemniki z substancjami naprawczymi. Zmiany warunków otoczenia (współczynnika pH, temperatury, wilgotności itd.) powodują uwalnianie tych substancji i rozprowadzanie ich po całej powłoce. Do najskuteczniejszych rozwiązań opracowanych przez projekt MUST należą zabezpieczenia wstępne i podkłady antykorozyjne do części samochodowych i lotniczych. Można tu wymienić między innymi aktywne, dwuwarstwowe powłoki ochronne zawierające warstwę nanopojemników nadtlenku do spowalniania korozji i warstwę nanopojemników krzemionki do aktywnej ochrony antykorozyjnej. Opracowano też antykorozyjne kleje konstrukcyjne do powłok stosowanych w samochodach i statkach. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej projektu. Oczekuje się, że samonaprawiające się powłoki opracowane przez projekt MUST będą spełniać lub przekraczać wymagania obecnych przepisów ekologicznych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów przetwarzania we wszystkich sektorach transportu. Stworzone rozwiązania zyskały już rozgłos międzynarodowy, stając się tematem 50 publikacji I pięciu wniosków patentowych oraz umożliwiając utworzenie nowej firmy związanej w projektem. Zwiększenie żywotności I zmniejszenie zużycia części pojazdów będzie mieć duże znaczenie dla konkurencyjności sektora transportowego I bezpieczeństwa pasażerów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania