Skip to main content

Detecting the Pathogen that Threatens European Honey Bees

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykrywanie pasożyta odpowiadającego za masowe ginięcie pszczół

Pszczołom na całym świecie zagraża wiele czynników, m. in. pasożyt, który szybko rozprzestrzenia się wśród pszczelej populacji. W ramach nowego projektu opracowano zestaw diagnostyczny do szybkiego i łatwego wykrywania tego pasożyta.

Zmiana klimatu i środowisko

Pasożyt ten, Nosema cerenae (N. cerenae), rozprzestrzenia się poprzez pszczoły azjatyckie do pozostałych części świata i jest jedną z głównych przyczyn masowego ginięcia pszczół. Niestety, dotychczas nie wynaleziono łatwego sposobu, który umożliwiałby wykrycie pasożyta przed zakażeniem całej kolonii, bez możliwości na uratowanie pszczół. Ponieważ owady te mają duże znaczenie społecznoekonomiczne, UE sfinansowała projekt CLEANHIVE ("Detecting the pathogen that threatens European honey bees"), aby zająć się tym problemem. Zespół opracował i przetestował zestaw diagnostyczny do użytku komercyjnego. Rozpoczęto od stworzenia cząsteczki do wykrywania konkretnie pasożyta z gatunku N. cerenae. Naukowcy zintegrowali cząsteczkę wykrywającą z urządzeniem przepływu lateralnego i z prostym modułem gromadzenia danych. To umożliwiło szybkie i proste wykrywanie infekcji u pojedynczych pszczół. Ponadto, naukowcy zbadali test przyspieszony oraz najbardziej skuteczny sposób na testowanie pod kątem obecności pasożyta. Zbudowano wstępny prototyp i przeprowadzono kilka testów, aby dokonać walidacji zestawu, co zakończyło się powodzeniem, jednak wymaga dalszego udoskonalenia, aby zapewnić skuteczność tej metody. Niemniej jednak, w projekcie CLEANHIVE dokonano znacznych postępów w kierunku stworzenia prostego zestawu diagnostycznego pod kątem N. cerenae. Partnerzy finalizują obecnie proces walidacji, aby zestaw można było zastosować w przemyśle pszczelarskim.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania