Skip to main content

New Process and Machinery for Microparts Moulding based on Ultrasound excitation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dźwięk tworzyw sztucznych

Odlewanie miniaturowych części z tworzyw jest kosztowne, ale ważne dla realizacji złożonych procesów, technologii i przemysłu. Technika ultradźwiękowa stała się nowym sposobem pokonania tego wyzwania oraz uproszczenia procesów technologicznych.

Technologie przemysłowe

Większość osób obeznana jest z techniką ultradźwięków (to znaczy fal głosowych poza zakresem słyszenia przez ludzi), ponieważ stosowana jest ona do obrazowania płodu w szpitalach. Z uwagi na ciepło, jakie może generować technika ultradźwiękowa, jest ona stosowana także w innych dziedzinach, takich jak spawanie i odlewanie tworzyw sztucznych. „Nowy proces i wyposażenie do mikroczęści odlewanych w oparciu o wzbudzenie ultradźwiękowe” (Sonoplast), to nazwa finansowanego przez UE projektu, w ramach którego pracowano nad całkowicie zrewolucjonizowaną koncepcją plastyfikacji i odlewania bardzo małych części z tworzyw. Metoda ta oparta jest o technikę ultradźwięków i umożliwia zaspokojenie potrzeb dostawców wytwarzających złożone części w sposób elastyczny, niezawodny i opłacalny. Mówiąc dokładniej, w ramach projektu konstruowana jest pierwsza wtryskarka do produkcji mikrodetali oraz miniaturowych części z tworzyw, pracująca w oparciu o technikę ultradźwięków. Konstrukcja takiego urządzenia wymaga nowej koncepcji formy i systemu podawania tworzywa, dobranych odpowiednio do cech ultradźwięków i właściwości mechanicznych. Toteż w ramach projektu Sonoplast, poza innymi sprawami, opracowywane są konstrukcje produktów, formy i procesy odlewania wtryskowego. Prowadzone przedtem próby potwierdziły, iż możliwe jest wypełnianie niewielkich wnęk form tworzywem, które zostało roztopione przy użyciu techniki ultradźwięków. Urządzenie to wytwarza ciepło do roztapiania polimerów, a przy okazji zapewnia wymagane ciśnienie napełniania. Ponieważ cały proces trwa jedynie kilka dziesiątych sekundy, energia dostarczana przez ultradźwięki pozwala także na napełnienie formy przy zastosowaniu znacznie mniejszego ciśnienia, jeśli porównać z bieżąco stosowanymi rozwiązaniami. Nowa technika eliminuje także zespół plastyfikacji, powszechnie stosowany przy tradycyjnym wytwarzaniu elementów z tworzyw. Wszystkie te zalety umożliwiają obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności produkcji. W projekcie trzeba było pokonać wiele wyzwań. Prowadzono badania, w jaki sposób ultradźwięki wpływają na właściwości topienia, oraz określano sposoby uzyskania najlepszych wyników tego procesu. Opracowano także szczegóły koncepcji mechanicznej oraz nowatorskie techniki odlewania przy użyciu wtryskarki ultradźwiękowej. Po zbadaniu strategii kontroli procesu technologicznego oraz systemów, obejmujących wprowadzenie układu czujnika zapewniającego niezawodność procesu, Sonoplast opracował także nowy system podawania materiału. Badano także i włączano możliwości automatyzacji, zapewniając możliwie najwyższą wydajność urządzenia. Ogólnie biorąc, początkowe zamierzenie projektu Sonoplast – opracowanie pierwszej ultradźwiękowej wtryskarki do produkcji mikro detali i miniaturowych części z tworzyw – zostało pomyślnie rozwiązane. Nowa technika wysuwa Europę na czołowe miejsce w dziedzinie produkcji miniaturowych części z tworzyw oraz będzie miała pozytywny wpływ na szeroki wachlarz zastosowań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania