Skip to main content

Rationally Designed Supramolecular Bio-inorganic Hydrogels for Tumour Therapy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Hydrożele przeciw rakowi

Nowa substancja złożona z materiałów organicznych i nieorganicznych daje nadzieję na poprawę obrazowania, podawania farmaceutyków, a nawet eliminacji tkanki nowotworowej.

Zdrowie

Nowotwory należą do głównych przyczyn śmierci w Europie i bezpośrednio lub pośrednio dotykają wielu ludzi. Są źródłem ogromnego cierpienia i drastycznie wpływają na życie osób chorych, często poddawanych długotrwałej hospitalizacji. Wiążą się z tym poważne obciążenia finansowe i presja społeczna wywierana na system opieki zdrowotnej, władze państwowe i rodziny. W odpowiedzi na te wyzwania UE sfinansowała projekt Hot Shot, poświęcony nowatorskim metodom leczenia nowotworów. Przedmiotem podjętych prac jest łączenie wyjątkowych właściwości fizycznych nanomateriałów z bieżącą technologią w celu opracowania skutecznych środków do obrazowania guzów oraz terapeutyków do leczenia nowotworów. W toku projektu Hot Shot opracowano nowe substancje – zaliczane do hydrożeli – oparte na peptydach (szczególnych rodzajach aminokwasów) i nanocząstkach nieorganicznych. Hydrożele mają posłużyć jako systemy dostarczania leków z kontrolowanym uwalnianiem. Znajdą też zastosowanie w ablacji termicznej, polegającej na usuwaniu niepożądanej tkanki za pomocą wysokiej temperatury. Hydrożel może też być używany w rentgenografii nowotworów jako środek kontrastujący, który zapewnia znacznie wyraźniejszy obraz tkanki nowotworowej. Po rozległych badaniach i testach laboratoryjnych zespół projektu Hot Shot zsyntetyzował peptydy o pożądanych właściwościach, tzn. takie, które reagują na określone temperatury i poziom pH w organizmie. Do hydrożeli włączono kilka nanomateriałów, w tym krzemionkę i złoto. Materiały te opracowano w drodze międzynarodowej współpracy z uczelniami w Europie i USA. Następnie udało się zsyntetyzować i przetestować kompozyt organiczno-nieorganiczny. Ponadto współpraca z London Centre for Nanotechnology w ramach projektu Hot Shot doprowadziła do opracowania podobnych substancji przeznaczonych do wykrywania raka prostaty. Projekt zakończył się wielkim sukcesem: osiągnął swoje cele, a w roku 2009 został przez London Materials Society uhonorowany nagrodą June Wilson Award. Jego wyniki przedstawiono w jednym z najważniejszych czasopism z dziedziny nanotechnologii. Dzięki przedsięwzięciom projektu Hot Shot wkrótce mogą powstać nowe metody leczenia powszechnie występujących nowotworów. Ulżą one cierpieniom milionów ludzi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania