Skip to main content

Quantitative pathway analysis of natural variation in complex disease signaling in C. elegans

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowotwory zakodowane w genach przodków

Około 60% dorosłych umiera na choroby nowotworowe lub zaburzenia układu krążenia. Te choroby mają złożone fenotypy, wynikające z interakcji pomiędzy różnymi wariantami genetycznymi.

Zdrowie

W przeciwieństwie do chorób jednogenowych, czyli wynikających z mutacji pojedynczego genu, mechanizmy działania złożonych szlaków rozwoju chorób u ludzi bardzo trudno jest wyjaśnić. Dobrą metodą jest zastosowanie nicienia Caenorhabditis elegans jako modelu zwierzęcego w badaniach nad zmiennością genetyczną leżącą u podstawy takich chorób, jak nowotwory złośliwe. C. elegans był więc stosowany jako model zwierzęcy w finansowanym przez UE projekcie PANACEA ("Quantitative pathway analysis of natural variation in complex disease signalling in C. elegans"). W projekcie PANACEA pracowano nad metodami selektywnego wyciszania badanych genów u nicienia C. elegans. Pomogło to zidentyfikować geny i mechanizmy działania szlaków uczestniczących w nowotworzeniu. Na tej podstawie, przy użyciu modeli matematycznych, można stwierdzać i prognozować rozwój nowotworów złośliwych u robaków. Co istotne, naukowcy byli w stanie skompilować listę kluczowych nowotworowych czynników regulujących, aby móc wyszukiwać ich homologi u człowieka. Geny homologiczne to geny, które są podobne i pochodzą od wspólnych przodków. Projekt PANACEA korzystał ze specjalnej bazy danych i systemu analizy porównawczej, aby wyszukiwać wariacje genowe u nicienia C. elegans i u człowieka, odpowiedzialne za nowotworowe szlaki sygnałowe. Korzystając z modelu wypracowanego w projekcie PANACEA można będzie identyfikować nowe cele terapeutyczne, co pozwoli lekarzom dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta z użyciem badań asocjacyjnych. Wyniki projektu położyły podstawy pod genetyczne badania przesiewowe nowotworów złośliwych, leczenie ich i profilaktykę, jednocześnie znacząco pogłębiając naszą wiedzę na temat chorób o złożonym podłożu genetycznym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania