Skip to main content

Identification of novel protein kinases required for meiosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prawidłowa regulacja żywotna dla wytwarzania dobrych komórek gonad

Nieprawidłowa segregacja chromosomów podczas mejozy jest główną przyczyną niepłodności, poronień, wad wrodzonych i chorób genetycznych.

Zdrowie

Mejoza to szczególny cykl komórkowy, w którym o połowę redukowana jest liczba chromosomów, aby stało się możliwe rozmnażanie płciowe. Proces ten, w którym chromosomy rozchodzą się na przeciwne bieguny podczas rozmnażania komórki (mejotyczna segregacja chromosomów), jest skomplikowany. Wskazuje to także na istotność mechanizmów regulacyjnych, które zapewniają prawidłowe działanie białek związanych z wytwarzaniem komórek gonad (mejoza). Zespół projektu "Identyfikacja nowych kinaz białkowych niezbędnych dla mejozy" (NPKM) postanowił zbadać, które kinazy białkowe ważne w rozwoju mitotycznym są niezbędne dla segregacji chromosomów podczas mejozy. Aby pokonać przeszkody związane ze stosowaniem alleli (alternatywna postać genu znajdująca się w określonym miejscu na określonym chromosomie) wrażliwych na temperaturę, badacze przyjęli strategię chemiczno-genetyczną. Dzięki niej mogli za pomocą inhibitorów małocząsteczkowych ograniczyć aktywność podstawowych kinaz białkowych oraz zbadać ich funkcje regulacyjne podczas mejozy. Zespół projektu NPKM zidentyfikował osiem niezbędnych kinaz białkowych gatunku Schizosaccharomyces pombe (drożdże pączkujące). Wyniki są imponujące, a zarazem dobroczynne. Utworzone na potrzeby badań mutanty kinazy białkowej warunkowej wrażliwej na analogi są swobodnie dostępne dla innych badaczy. Przyczyni się to do rozwiązania ważnych problemów w różnych obszarach biologii komórki. Da też innym naukowcom możliwość wyjaśnienia ukrytych dotąd mechanizmów molekularnych kinaz białkowych. Ponadto szczegółowe poznanie sposobu regulacji białek zaangażowanych w mejozę może wyjaśnić, jak dokładnie procesy te są regulowane. Stanowi to zapowiedź nowych metod prac badawczych i rozwojowych nad interwencjami terapeutycznymi w wypadku "wadliwej" segregacji chromosomów podczas mejozy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania