European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Autonomous cleaning robot for large scale photovoltaic power plants in Europe resulting in 5% cost reduction of electricity

Article Category

Article available in the following languages:

Czyste panele słoneczne zapewniają maksymalną wydajność

Czerpiąc inspirację z robotów kosmicznych czyszczących panele słoneczne, finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował system czyszczenia naziemnych instalacji fotowoltaicznych (PV). Badacze oczekują, że umożliwi on optymalizację i ograniczenie kosztów wytwarzania elektryczności.

Energia icon Energia

Energia fotowoltaiczna to najbardziej kapitałochłonne odnawialne źródło energii elektrycznej. Zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności są niezbędne, aby można było szerzej stosować tę technologię. Choć posiadające niewiele części ruchomych systemy PV są przedstawiane jako praktycznie bezobsługowe, ostatnie badania wskazują, że czyszczenie modułów pozwala zwiększyć ich wydajność o 7–9%, bez względu na wiek. Regularne czyszczenie i konserwacja są szczególnie istotne w suchych regionach przybrzeżnych, gdzie w powietrzu znajduje się duża ilość cząstek stałych — a są to miejsca, w których wytwarzanie energii słonecznej staje się coraz popularniejsze. Duże konsorcjum finansowanego przez UE projektu PV-SERVITOR postanowiło stworzyć zautomatyzowany system czyszczenia i kontroli naziemnych, dużych instalacji PV. Szacując, że wzrost produkcji energii elektrycznej będzie znacznie wyższy niż zużycie energii przez system, badacze ukierunkowali swoje prace na realne korzyści dla użytkowników końcowych netto w zakresie kosztów wytwarzania elektryczności w podłączonych do sieci energetycznych systemach PV. Robot Servitor jest bardzo płaski, dzięki czemu jest odporny na silne wiatry. Przemieszcza się on po powierzchni modułów, wykrywając poziom zabrudzenia i dostosowując odpowiednio nacisk obrotowych szczotek. Dzięki systemowi wizyjnemu potrafi on wykrywać kraniec rzędu modułów oraz przeszkody, takie jak martwe ptaki czy śnieg, zmieniając kierunek przemieszczania się lub procedurę czyszczenia. Choć potrzebne są dalsze badania dotyczące działania robota w różnych warunkach klimatycznych i przy różnych typach modułów PV, w ramach projektu złożono już pięć wniosków patentowych. Zmniejszenie kosztów wytwarzania elektryczności z energii słonecznej przyczyni się do znacznie szerszego zastosowania tej najbardziej odnawialnej postaci energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania