CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Significantly cheaper and cleaner energy from biomass combustion

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorska technologia spalania biomasy

Zespół pewnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pomógł we wprowadzeniu na rynek przełomowego pieca, który może pomóc elektrowniom w zmniejszeniu ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Biomasa wykorzystywana w celu pozyskiwania energii stanowi główne źródło energii odnawialnej w Unii Europejskiej, a najważniejszymi użytkownikami tej technologii są sektory grzewczy i chłodzenia. Technologia ta odgrywa kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych Wspólnoty ustalonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które zakładają między innymi obniżenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w europejskim miksie energetycznym. Jednak wiele technologii wykorzystywanych we współczesnych elektrowniach nie spełnia wyższych wymagań dotyczących emisji, chyba że zostaną doposażone w kosztowne systemy ich redukcji. Technologia opracowana przez spółkę Dall Energy, która zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dla elektrowni wykorzystujących biomasę, spełnia wymagania w zakresie niższej emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DEBS była weryfikacja jednej z nowatorskich technologii będących owocem prac spółki – pieca spalającego biomasę, który według jego producentów ma charakteryzować się osiągami lepszymi niż dotychczasowa technologia spalania rusztowego stosowana przez branżę, a także możliwość zwiększenia jej skali. „Dodatkowym celem była próba wyrobienia sobie marki na francuskim rynku energetycznym, a także innych rynkach w całej Unii Europejskiej”, opowiada Jens Dall Bentzen, koordynator projektu.

Rewolucyjna technologia wprowadzona na rynek energetyczny

Opatentowany piec na biomasę firmy Dall Energy łączy w sobie technologie zgazowania z prądem wstępującym i spalania gazu. „Takie połączenie pozwala na ograniczenie emisji pyłów oraz cząstek stałych o przeszło 90 %, dzięki czemu rozwiązanie spełnia z nawiązką unijne wymagania w zakresie emisji”, podkreśla Bentzen. Ponadto piec oferuje szereg korzyści – zmniejszenie kosztów utrzymania i konserwacji o około połowę, a także ograniczenie kosztów inwestycji o 30 % ze względu na nową konstrukcję. Dotyczy to także kosztów paliwa – są niższe o blisko 40 %. Technologia pozwala na stosowanie różnych paliw i umożliwia pozyskiwanie energii z różnorodnych niskowartościowych materiałów. „W ramach projektu udało nam się potwierdzić działanie pieca oraz zwiększyć jego skalę, dzięki czemu powstały większe urządzenia. Udało nam się także wyrobić sobie markę na francuskim rynku, dzięki czemu możemy zaoferować naszą technologię czołowym spółkom energetycznym we Francji”, podkreśla Bentzen. Jednym z użytkowników nowatorskiego rozwiązania jest międzynarodowa francuska spółka energetyczna Dalkia, która zarządza obecnie setkami elektrowni na terenie całej Francji i rozwija sieć ciepłowniczą w mieście Rouen. W ramach tego projektu zamierza uruchomić nową ciepłownię opartą na technologii zgazowania opracowanej przez firmę Dall Energy, aby w ten sposób spełnić wymogi miasta dotyczące zmniejszenia wpływu na środowisko. „Udało nam się także wyrobić sobie markę na innych rynkach, co pozwoliło nam na podjęcie negocjacji z innymi gigantami rynku energetycznego, takimi jak EON czy ABB”, dodaje Bentzen.

Spojrzenie w przyszłość

Na terytorium Unii Europejskiej działa około 4 000 zakładów energetycznych spalających biomasę, które mogą skorzystać z nowego rozwiązania i płynących z niego korzyści. Co więcej, nowa technologia doskonale wpisuje się w dążenia Wspólnoty w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2050 dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80–95 % w stosunku do poziomu z 1990 roku, a także budowy konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Mówiąc o tym, co może nastąpić w przyszłości, Bentzen wyjaśnia: „W perspektywie krótkoterminowej, czyli w ciągu najbliższego roku, zamierzamy skoncentrować się na rynkach duńskim i francuskim. W dłuższej perspektywie chcemy stać się największym dostawcą instalacji spalających biomasę w Europie. W tym celu nieustannie się rozwijamy i nawiązujemy współpracę z dużymi spółkami energetycznymi. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o współpracy z firmą ABB. Zatrudniłem również nowego kierownika sprzedaży, który pomoże nam skutecznie wprowadzić nasze produkty na rynki Europy”.

Słowa kluczowe

DEBS, piec, biomasa, elektrownie, spalanie, zgazowanie, emisje gazów cieplarnianych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania