Skip to main content

AUTOMATIC NON-INVASIVE EXPERT SYSTEM FOR EUROP CARCASS GRADING OF SWINE, BEEF AND LAMB USING CROSS SECTIONAL ELECTRICAL CONDUCTIVITY

Article Category

Article available in the folowing languages:

Automatyczne, nieinwazyjne ocenianie jakości tusz zwierzęcych

Ocenianie jakości tusz zwierzęcych stanowi ważny element zapewniania uczciwej zapłaty hodowcom bydła. Jednakże tradycyjne metody określania jakości bazują na inspekcji wizualnej, przeprowadzanej przez człowieka, która jest powolna, pracochłonna oraz podatna na błędy.

Zmiana klimatu i środowisko

Przemysł mięsny przeżywa trudny okres ze względu na kombinację czynników w postaci niskich cen, wysokich kosztów oraz chorób (np. pryszczyca). Sytuacja ta może jednak ulec zmianie dzięki nowoopracowanym, automatycznym i nieinwazyjnym systemom ekspertowym, pozwalającym oceniać jakość tusz zwierzęcych. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Automatyczne, nieinwazyjne system ekspertowe do oceny europejskich tusz wieprzowych, wołowych oraz jagnięcych z wykorzystaniem przekrojowej przewodności elektrycznej" ('Automatic non-invasive expert system for Europ carcass grading of swine, beef and lamb using cross sectional electrical conductivity' - Meatgrading) udało się rozwiązać powyższe wyzwania poprzez stworzenie niedrogiego, automatycznego systemu klasyfikacji, pozwalającego identyfikować skład mięsa oraz półtuszy wieprzowych, owczych oraz bydlęcych. Uczestnicy projektu przeprowadzili bezkontaktowe pomiary tusz zwierzęcych za pomocą magnetycznej tomografii indukcyjnej ('magnetic induction tomography' - MIT), w celu określenia przewodności elektrycznej tkanek. Przewodność mięśni jest od 20 do 30 razy większa niż przewodność tłuszczu, pozwalając operatorom określić procentową zawartość chudego mięsa w tuszy. Nowa technika pozwala ponadto wykrywać chore tkanki, np. zaatakowane przez nowotwory. W ramach projektu opracowano także niedrogie, oparte na kamerach systemy pozyskiwania danych dotyczących długości, szerokości i objętości tusz. Partnerzy uczestniczący w projekcie zaprojektowali i zbudowali dwa systemy na skalę laboratoryjną, w celu określenia wpływu czynników środowiskowych, takich jak warunki pracy, konserwacja, czyszczenie i poziom hałasu. W wyniku powyższych prac stworzono bezkontaktową metodę pomiaru procentowej zawartości chudego mięsa w przekrojach korpusu świń, bydła oraz owiec, zgodnie ze standardami UE. Uczestnikom projektu Meatgrading udało się stworzyć szybką i wydajną metodę dokładnej oceny tusz zwierzęcych na podstawie przekrojowej przewodności elektrycznej. Wdrożenie powyższej techniki oraz systemy opracowane w ramach projektu pozwolą użytkownikom pracować w bardziej wydajny sposób.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania