European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strengthening Romanian Research Training Capacities in Biosensing and Related Areas

Article Category

Article available in the following languages:

Rumunia wychodzi na prowadzenie w wyścigu technologii biodetekcji

Rumuńskie czołowe centrum biodynamiki współpracuje z przemysłem i naukowcami, by powiększyć swoją konkurencyjność i produktywność na szczeblu europejskim.

Zdrowie icon Zdrowie

Technologia biodetekcji odgrywa zasadniczą rolę w dziedzinie rolnych produktów spożywczych, służbie zdrowia, monitorowaniu środowiska i bezpieczeństwie. Wykorzystuje ona zaawansowane czujniki, które oddziałują z otoczeniem w celu pozyskania cennych informacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wzmacnianie rumuńskich zdolności szkoleniowo-badawczych w dziedzinie biodetekcji i obszarach pokrewnych" (Robios) wzmożono badania w Międzynarodowym Centrum Biodynamiki (ICB). Projekt miał na celu wesprzeć ICB w uczestnictwie w unijnych programach oraz innych globalnych inicjatywach. W szczególności, poprzez lepszą infrastrukturę, zwiększone możliwość badawcze oraz zasoby ludzkie, działania w ramach projektu wzmocniły zdolność centrum do uczestnictwa w siódmym programie ramowym UE (7PR). Projekt miał także na celu zlikwidowanie luki między środowiskiem przemysłowym i akademickim, koncentrując się na technologii biodetekcji w zakresie służby zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska. Partnerzy projektu pomogli ICB podjąć nowe metody monitorowania procesów biologicznych oraz analizy danych biodetekcji. Wzmocnili także zakres badawczo-rozwojowy poprzez nawiązanie kontaktów i szkolenia, a także wykorzystanie i rozpowszechnianie wyników projektu. Odbywało się to w ramach międzynarodowych konferencji poświęconych biodynamice, biodetekcji oraz obszarom pokrewnym. W ramach projektu Robios udało się wypromować zdolności nawiązywania kontaktów przez ICB oraz zwiększyć uczestnictwo w projektach 7PR. Określono nowy zbiór zastosowań w nanobiomedycynie, przyciągając kilku partnerów biomedycznych. Poczynione w projekcie postępy miały być kontynuowane po zakończeniu projektu Robios, zapewniając, by wzmocnienie wymiany i wykorzystania wiedzy podkreślało prymat Europy w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania