Skip to main content

Vaccine Strategies for Combined Targeting of Innate and Adaptive Immune Pathways

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa strategia w pracach nad szczepionką przeciw HIV

W dobie nieustającej walki z HIV, europejski projekt ma szansę pomóc w opracowaniu długo oczekiwanej szczepionki, która może okazać się bardziej skuteczna w walce z wirusem.

Zdrowie

Naukowcy napotykali dotąd trudności w opracowaniu skutecznej szczepionki, ponieważ proponowane terapie wymagały dalszego udoskonalenia, aby być w stanie wywołać większą i silniejszą reakcję układu odpornościowego. Obecne szczepionki obierają za cel odporność komórkową, w przypadku której stymulacja reakcji immunologicznej jest oparta na kilku epitopach lub miejscach rozpoznawanych przez układ immunologiczny. Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że niektóre wrodzone szlaki immunologiczne mogą stymulować system odporności nabytej. Celem projektu "Strategie w opracowywaniu szczepionek stymulujących wrodzone i nabyte szlaki immunologiczne" (Vacctip) było wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w celu wywołania komórkowych reakcji immunologicznych, a zwłaszcza wzmocnienia reakcji typu humoralnego lub reakcji stymulującej wydzielanie przeciwciał. Plan projektu Vacctip zakładał produkcję dwóch nowych stymulantów, które byłyby odpowiedzialne za wzbudzanie reakcji zarówno wrodzonego, jak i nabytego systemu odpornościowego. Polimer białkowy CD40L przyłącza się do komórki prezentującej antygen, wywołując tym samym szereg reakcji w obrębie nabytych i wrodzonych szlaków immunologicznych. Badania wykazały, że drugi ze stymulantów, białko znane pod nazwą flagelina, jest skutecznym adiuwantem w procesie aktywacji sygnałowych kaskad aktywowanych limfocytów T. W celu wzmocnienia reakcji immunologicznej planowane jest również opracowanie wektora, będącego przekaźnikiem tzw. wirusa Semliki Forest (alfawirusa). Skuteczność nowych szczepionek zostanie oceniona na podstawie badań przeprowadzonych na modelach organizmów ludzi i myszy. Kontroli poddane zostaną reakcje zarówno wrodzonego, jak i nabytego układu odpornościowego, a zwłaszcza skutki reakcji wywołanej przez limfocyty T i B w odpowiedzi na określone antygeny. Opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko HIV było przez dziesięciolecia utrudnione przez skomplikowany charakter wirusa i samej choroby. Nie ma wątpliwości, że badania przeprowadzone w ramach projektu Vacctip zapewniły solidną, zrównoważoną podstawę, umożliwiającą kontynuację badań nad szczepionką przeciwko HIV.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania