Skip to main content

Centreless grinding simulation part II

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe oprogramowanie symulacyjne pozwala zwiększyć wydajność

Masowa produkcja rotacyjnie symetrycznych części maszyn, takich jak zawory i trzony tłokowe, często odbywa się przy pomocy szlifowania bezkłowego przelotowego. W ten sposób można wyprodukować do 150 tys. części na godzinę, ale proces taki charakteryzuje się złożonością i wrażliwością na różne parametry oraz wymaga szczególnie czasochłonnego przygotowania przed rozpoczęciem produkcji.

Gospodarka cyfrowa

Celem projektu "Symulacja szlifowania bezkłowego część II" (Cegris II) było stworzenie oprogramowania do modelowania i wizualizacji oraz uproszczenie procedur i zwiększenie elastyczności procesu, zwiększające jednocześnie jego wydajność. Uczestnicy Cegris II opracowali trójwymiarowy (3D) model złożonego procesu szlifowania, które nie tylko ułatwia przygotowanie, ale także umożliwia testowanie parametrów procesu i wizualizację w rzeczywistości wirtualnej ruchu komponentów w rozstawie szlifowania. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dobranie parametrów na samym początku produkcji, a technicy mogą wykorzystać narzędzie do diagnozowania powstałych problemów i ograniczyć do minimum czas przestojów. W sumie oprogramowanie może radykalnie skrócić czas produkcji, obniżyć koszty i ograniczyć przestoje, poprawiając jednocześnie jakość i powtarzalność produktu końcowego. Naukowcy dążyli też do obniżenia zanieczyszczenia wody o 80%. W tym celu zaprojektowali nowy system filtracyjny pozwalający na praktycznie całkowite wyeliminowanie bakterii (z 17 mln na gram do mniej niż 1 tys.). Korzyści takiego rozwiązania to m.in. zdrowsze środowisko pracy i dłuższa żywotność chłodziwa. Podsumowując, w ramach projektu Cegris II stworzone zostało oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania i wizualizacji szlifowania bezkłowego przelotowego, które może znacząco skrócić długotrwałe czynności przygotowawcze, poprawić dokładność parametrów i ułatwić usuwanie usterek, tym samym przyczyniając się do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Oprócz tego, naukowcy opracowali nowatorski system filtracji wody, który ogranicza niemal do zera rozwój bakterii zwykle zachodzący w systemie, zapewniając w ten sposób zdrowsze środowisko pracy operatorom i samym narzędziom oraz wydłużając żywotność maszyn. Zastosowanie wyników projektu Cegris II powinno znacząco zwiększyć konkurencyjność europejskich producentów wykorzystujących szlifowanie bezkłowe przelotowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania