Skip to main content
European Commission logo print header

Flexible premixed burners for low-cost domestic heating systems

Article Category

Article available in the following languages:

Bardziej ekologiczne i wydajne ogrzewanie na Półwyspie Bałkańskim

Badacze sponsorowani przez UE opracowali ekonomiczne i bardziej ekologiczne palniki z mieszaniem typu pre-mix do użytku domowego. Ta nowa seria palników, w której jako surowiec stosować można różne gazy, cechuje się zwiększoną wydajnością i zmniejszonym poziomem emisji.

Energia icon Energia

Dostępne aktualnie nowoczesne palniki nacechowane są problemami, takimi jak wysoki poziom emisji tlenku i dwutlenku azotu (NOx), brak możliwości modulowania mocy wyjściowej, brak elastyczności w zakresie zużycia paliwa i wysokie koszta materiałów produkcyjnych. Problemy te są powszechne na terenie Bałkanów Zachodnich. Zainicjowany został projekt "Elastyczne palniki z mieszaniem typu pre-mix do niskonakładowych instalacji grzewczych" (Flexheat), mający na celu opracowanie efektywnych kosztowo, wszechstronnych pod kątem paliwa, wydajnych i ekologicznych palników z mieszaniem typu pre-mix do różnych zastosowań domowych. Badacze zwrócili szczególną uwagę na rynek docelowy Bałkanów Zachodnich, nie tylko, aby przyjrzeć się bliżej zagadnieniu niskiej jakości gazów naturalnych, których skład zmienia się z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę, ale również w celu zwiększenia aktywności badawczej uniwersytetów i przemysłu Bałkanów Zachodnich. Zainteresowanie badaczy skupiło się na palnikach atmosferycznych i nadmuchowych z mieszaniem typu pre-mix. Opracowane zostały narzędzia do modelowania z uwzględnieniem mechanizmów kinetyki chemicznej w zakresie spalania różnych paliw, modelów o skończonej liczbie elementów, modelów generowania hałasów i niestabilności. Zespołowi udało się zoptymalizować materiały konstrukcyjne i płaszcz palnika, zapewniając elastyczność paliwową, modulację mocy, redukcję emisji i możliwość stosowania niskonakładowych materiałów. Testy długoterminowe nowo-opracowanego palnika atmosferycznego potwierdziły osiągnięcie postawionych celów: współczynnik modulacji mocy na minimalnym poziomie 1:2 oraz emisja tlenku węgla (CO) i NOx na poziomie poniżej 50 mg na kilowatogodzinę (mg/kWh), gdzie 1 kWh = ilość mocy w kW wygenerowana w ciągu 1 godziny. Osiągnięto również założenia dotyczące palnika nadmuchowego: współczynnik modulacji mocy na poziomie 1:5 oraz emisja CO i NOx na poziomie poniżej 40 mg/kWh. Co więcej, nawet biorąc pod uwagę różną jakość niskogatunkowych gazów naturalnych i związane z tym zmienne warunki eksploatacji, emisja utrzymywała się na poziomie poniżej 40 mg/kWh przez cały czas pracy panika nadmuchowego. Podsumowując efekty projektu Flexheat należy wskazać, iż badacze opracowali bardziej wydajne, elastyczne i wydajne kosztowo modele palników do zastosowań w instalacjach domowych, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) i substancji zanieczyszczających. Komercjalizacja wyników badań powinna przynieść znaczy wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarki Bałkanów Zachodnich, a także zdecydowanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w tamtejszych domach i sąsiedztwach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania