European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

On-board active safety system

Article Category

Article available in the following languages:

Jeszcze bezpieczniej na pokładach samolotów

Opracowany niedawno system oprogramowania i urządzeń pokładowych podniósł poprzeczkę dla bezpieczeństwa lotniczego i przeniósł lotnictwo europejskie na nowy poziom pod względem bezpiecznego transportu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Od czasu, gdy pierwsze maszyny wzbiły się w powietrze, bardzo wiele zmieniło się w kwestii bezpieczeństwa samolotów. Mimo to wciąż zdarzają się wypadki; przedstawiciele przemysłu są gotowi na maksymalne zwiększenie środków bezpieczeństwa. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Aktywny pokładowy system bezpieczeństwa" (Onbass) było udoskonalenie zasad aktywnego bezpieczeństwa związanych z lotnictwem i zbadanie możliwości wprowadzenia ich w życie. Aktywne pokładowe systemy bezpieczeństwa zostały zbadane pod kątem odporności podstawowego sprzętu na błędy, skoncentrowano się również na opracowaniu udoskonalonego rdzenia programowego tych systemów. Zespół projektu Onbass opracował teoretyczny model ryzyka lotniczego i przygotował rygorystyczny zestaw wymogów w celu wdrożenia skuteczniejszego systemu bezpieczeństwa samolotów pasażerskich (PASS). Stworzono koncepcyjny model pozwalający na opracowanie oprogramowania dla systemu oraz na zbudowanie prototypu urządzeń ulokowanych na pokładzie. W ramach prowadzonych badań uproszczono i lepiej wykorzystano dane lotnicze, a także zastosowano udoskonalone przetwarzanie informacji i określono wymagane dla aktywnego systemu bezpieczeństwa poziomy wydajności/niezawodności. Równocześnie zespół projektowy przeanalizował komercyjne i biznesowe kwestie związane z systemem PASS w perspektywie długoterminowej. Pod koniec trwania projektu zespół opracował profil ryzyka lotniczego dla lotnictwa ogólnego i komercyjnego, umożliwiając przeprowadzenie analizy ryzyka operacyjnego podczas lotu w czasie rzeczywistym. W pełni określono wymagania systemowe, ukończono opracowywanie oprogramowania, przeprowadzono udane próby sprzętowe i zaprezentowano całościowy system pokładowy w ramach rzeczywistego lotu. Oczekuje się, że ta technologia znajdzie swoje miejsce na pokładach samolotów UE, dzięki czemu bezpieczeństwo lotnicze znajdzie się na bardzo wysokim poziomie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania