European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Fostering trans-national mobility in the Life Sciences - Co-funding of the EMBO Long-term Fellowship Programme

Article Category

Article available in the following languages:

Europa otwiera oczy na nauki przyrodnicze

Szybko rozwijająca się inicjatywa, której celem jest przyciągnięcie do Europy początkujących naukowców z różnych zakątków świata stanowi niesłychaną stymulację dla dyscyplin związanych z naukami przyrodniczymi.

Zdrowie icon Zdrowie

Biologia molekularna stała się gorącym tematem dla europejskiego środowiska naukowego, skłaniając Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO) do zainicjowania kolejnej ze swoich efektywnych inicjatyw w zakresie mobilności skierowanej do początkujących naukowców. EMBO, przyznająca podoktoranckie stypendia naukowe, skorzystała z funduszy programu EmbocoFUNDFP7 przeznaczonych na badania i szkolenie. Wraz z drastycznie rosnącym w ciągu ostatniej dekady zapotrzebowaniem na stypendia EMBO, projekt przyciągnął jeszcze większą liczbę uzdolnionych początkujących naukowców, którzy mogli skorzystać z europejskiej infrastruktury i przyczynić się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Dotychczas, za pośrednictwem prężnie działających mediów internetowych i kampanii marketingowej, zrealizowano dwa zaproszenia do składania wniosków w celu zainteresowania obiecujących długoterminowych programów stypendialnych z całego świata. Działanie zaowocowało ponad 1000 podań, które zweryfikowała grupa międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauk przyrodniczych, przyznając w rezultacie 215 stypendiów dla najlepszych kandydatów. Projekt ma zostać sfinalizowany z końcem 2012 r., a wszyscy biorący w nim udział stypendyści mają do tego czasu zrealizować programy stypendialne. Pełnię pozytywnych skutków takiej inwestycji w zdrowie gospodarki opartej na wiedzy w obrębie Europy i EPB będzie można odczuć w nadchodzących latach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania