CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Story
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-23

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Wspieranie MŚP dzięki pionierskiemu podejściu do chmur obliczeniowych

"Zielone", zgodne z zasadą odnawialności projekty stanowią nowy slogan wśród architektów. Budynki, które pozwalają oszczędzać energię i charakteryzują się zminimalizowanym wpływem na środowisko naturalne są potrzebne na całym świecie, jednak nie jest łatwo je projektować - niezbędne jest bowiem uwzględnienie lokalizacji, warunków geograficznych i klimatycznych, kosztów oraz wielu innych czynników. Pionierska firma typu "start-up" rozwiązuje powyższe problemy dzięki postępom w zakresie chmur obliczeniowych, poczynionym dzięki funduszom UE.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Collaboratorio, włoska grupa ekspertów, zrzeszająca architektów i inżynierów budownictwa, stworzyła system zwany "Green Prefab", oferujący oparte na chmurze obliczeniowej środowisko usługowo-aplikacyjne, pomagające architektom, inżynierom i budowlańcom z całego świata projektować, modelować i analizować budynki oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Powyższa firma powstała wskutek zaangażowania grupy Collaboratorio w projekt VENUS-C *, wsparty przez Komisję Europejską kwotą 4,5 milionów euro, którego celem było wspieranie naukowców i MŚP z różnych dziedzin naukowych w zakresie uzyskiwania dostępu do otwartej infrastruktury chmur obliczeniowych o jakości odpowiadającej rozwiązaniom komercyjnym. "Green Prefab to jeden z najlepszych przykładów sukcesu projektu VENUS-C, gdyż ilustruje ducha przedsiębiorczości, przy zakrojonym na niewielką skalę wsparciu finansowym ze strony lokalnych władz oraz prywatnych inwestorów, które pomogło rozpocząć działalności tej nowej firmy", tłumaczy Andrea Manieri, kierownik projektu VENUS-C oraz członek włoskiej grupy TIK o nazwie Engineering Ingegneria Informatica. Platforma Green Prefab pozwala architektom stwierdzać, jaki projekt budynku jest najlepiej dopasowany do lokalnego środowiska naturalnego oraz kontekstu urbanistycznego, dzięki narzędziom umożliwiającym modelowanie i wizualizację zarówno wpływu na środowisko naturalne, jak i cyklu życia. Dzięki dostępowi do wydajnych, rozproszonych zasobów obliczeniowych, oprogramowania oraz hurtowni danych, bazujących na chmurach obliczeniowych i technologii Microsoft Azure, platforma Green Prefab pozwala naukowcom określać trendy w zakresie projektowania budynków, prowadzić badania ekstrapolacyjne oraz dostarcza porady dotyczące typowych wyzwań związanych z wpływem na środowisko naturalne. "Pierwszym prototypem, jaki opracowaliśmy, była wizualizacja poprzez renderowanie 3D, obecnie natomiast pracujemy nad wdrożeniem narzędzi z zakresu wydajności ekologicznej", tłumaczy Prezes Collaboratorio, Furio Barzon. "Czujemy się jak pionierzy zmierzający w dobrym kierunku, wprost do nieodkrytej jeszcze kopalni złota". Collaboratorio jest jednym z siedmiu partnerów projektu, pracujących nad specyficznymi zastosowaniami chmur obliczeniowych w konkretnych dziedzinach, wspólnie z 15 projektami pilotażowymi, które otrzymały od uczestników projektu VENUS-C fundusze, których celem jest wspieranie prac na rzecz stworzenia zorientowanej na użytkownika, interoperacyjnej i łatwej w użytkowaniu infrastruktury chmur obliczeniowych. Kilku innych użytkowników rozwiązań opracowanych w ramach projektu VENUS-C, w tym firmy typu MŚP oraz "start-up", opracowuje obecnie rentowne technologie, w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas uczestnictwa w tym projekcie. Od prac nad nowymi lekami po bezpieczeństwo morskie... dzięki chmurom obliczeniowym Molplex, brytyjska firma typu "start-up", wykorzystuje infrastrukturę chmur obliczeniowych VENUS-C do przetwarzania danych molekularnych, w ramach prac nad nowymi środkami farmaceutycznymi, co pozwala przyspieszyć odkrywanie leków mogących ratować ludzkie życie. "Chmury obliczeniowe pozwalają szybko modelować sposób działania nowych związków chemicznych w ludzkim organizmie", twierdzi współzałożyciel firmy Molplex, Vladimir Sykora. "Dzięki platformie VENUS-C będzie mogli w kilka tygodni przeprowadzać obliczenia molekularne, które na naszych serwerach zajęłyby rok". Oszczędności w zakresie przetwarzania danych i czasu obliczeniowego to nie jedyne zalety infrastruktury chmurowej. Dla niewielkiego, szwajcarskiego przedsiębiorstwa o nazwie DFRC kluczową zaletą tej technologii jest jej skalowalność. Korzystając z zasobów udostępnianych przez VENUS-C, firma DFRC zaangażowana jest w jeden z flagowych projektów UE o nazwie PERSEUS, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i wzmocnienie ochrony europejskich granic morskich, zwalczanie nielegalnej imigracji, przestępczości oraz przemytu poprzez ulepszony dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących transportu morskiego i żeglugi. "Skalowalność naszej platformy, osiągana dzięki infrastrukturze VENUS-C, pozwoli nam sprostać przyszłemu wzrostowi liczby okrętów monitorowanych w czasie rzeczywistym oraz zapewniać operatorom odpowiedni stopień użyteczności systemu", tłumaczy Erel Rosenberg, Dyrektor ds. Technicznych firmy DFRC. Szczególnie w przypadku MŚP największymi zaletami chmur obliczeniowych są prawdopodobnie niskie koszty i duża dostępność. Chmury obliczeniowe pozwalają unikać zakupywania dużych ilości serwerów i drogiego oprogramowania oraz pokonywania stromej krzywej nauki, co ma miejsce w przypadku niektórych rodzajów przetwarzania rozproszonego. Zamiast tego z chmur obliczeniowych można korzystać kiedy i gdzie jest to potrzebne, za stosunkowo niewielką opłatą i poprzez prosty w obsłudze interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową. "Możliwość uniknięcia wysokich kosztów wstępnych i dużych inwestycji może mieć znaczący wpływ na sukces niewielkiego przedsiębiorstwa", podkreśla Manieri. "Zamiast kupować i konfigurować wiele komputerów, które będą mogły sprostać jedynie maksymalnemu planowanemu obciążeniu, które zwykle wymaga przeszacowania, by spełnić wymagania dotyczące jakości świadczonych usług, możliwe jest wynajęcie zasobów dostępnych w ramach publicznej infrastruktury chmurowej. Zasoby te można wykupić za pośrednictwem portalu dostawcy usług". W jednym z przypadków testowych projektu VENUS-C zaprezentowano 10-cio krotne przyspieszenie szybkości przetwarzania dzięki zasobom kosztującym około 1 000 euro miesięcznie, w porównaniu z MŚP korzystającym z własnego oprogramowania. Mówiąc wprost: "Zasoby komputerowe mogą być skalowane na żądanie, bez konieczności dokonywania dużych zakupów, co jest kluczowym warunkiem sukcesu małych przedsiębiorstw", twierdzi Sykora, dyrektor firmy Molplex. W szerszej perspektywie chmury obliczeniowe stwarzają duże możliwości współpracy pomiędzy MŚP zaangażowanymi w badania naukowe oraz środowiskiem akademickim. Przykładowo, austriacka firma RISC-Software wykorzystuje doświadczenia zdobyte w ramach projektu VENUS-C, w celu wspierania transferu technologii pomiędzy środowiskiem badawczym i przemysłem. We współpracy z Uniwersytetem w Maladze w Hiszpanii oraz Uniwersytetem Johannesa Keplera w Austrii, firma ta korzysta z mocy oferowanej przez chmury obliczeniowe oraz otwartego podejścia obranego przez uczestników projektu VENUS-C. Podobnie firma Green Prefab, utworzona przez grupę Collaboratorio, współpracuje z pilotażowymi projektami z dziedziny budownictwa lądowego, prowadzonymi pod egidą inicjatywy VENUS-C, w zakresie analizy strukturalnej budynków (wraz z Universidad Politecnica de Valencia w Hiszpanii) oraz w zakresie wydajności energetycznej budynków (wraz z Royal Danish Academy). Powyższe współpraca stanowi doskonały przykład korzyści płynących z rozwijającego się trendu na rzecz "otwartej nauki". "Otwarta nauka staje się nowym sposobem prowadzenia badań, wczesnego współdzielenia ich wyników oraz uzyskiwania dostępu do skalowalnych zasobów komputerowych w ramach łatwych w użytkowaniu oraz niedrogich, komercyjnych chmur obliczeniowych", tłumaczy Dr Fabrizio Gagliardi, pracownik Microsoft Research Connections oraz przewodniczący komisji ds. zarządzania projektami VENUS-C. "To nowe podejście oznacza, że naukowcy mogą korzystać z wyników uzyskiwanych przez innych badaczy i dokonywać odkryć, które wcześniej nie były możliwe. W powyższe podejście wierzy Microsoft Research, który zaoferował pokaźne zasoby Azure, by wspierać projekt VENUS-C, za pośrednictwem swoich europejskich centrów innowacji". Projekt VENUS-C uzyskał wsparcie finansowe w ramach Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). * Wirtualne środowiska multi-dyscyplinarne dzięki infrastrukturze chmur obliczeniowych Użyteczne odnośniki: - Strona internetowa projektu "Wirtualne środowiska multi-dyscyplinarne dzięki infrastrukturze chmur obliczeniowych" - 'Virtual multidisciplinary environments using cloud infrastructures' - Informacje na temat projektu VENUS-C w bazie danych CORDIS Odnośne publikacje: - "Najważniejsze wiadomości - Oferowanie otwartej, zorientowanej na użytkownika infrastruktury chmur obliczeniowych społecznościom naukowym" - 'Feature Stories - Bringing open, user-centric cloud infrastructure to research communities' - "Najważniejsze wiadomości - Ochrona ekosystemów oferujących otwarty dostęp do danych oraz ekosystemów e-infrastruktur" - 'Feature Stories - Saving ecosystems with open data and e-infrastructure ecosystems' - "Najważniejsze Wiadomości - Modele klimatyczne na wybiegu superkomputerów" - 'Feature Stories - Climate models run supercomputer catwalk' - "Najważniejsze wiadomości - Chmury obliczeniowe w czasie rzeczywistym" - 'Feature Stories - Cloud computing in real time' - "Europejski projekt usprawnia poruszanie się w środowiskach o dużej ilości danych" - 'EU project to smooth the path through data-intensive environments' - "Prace nad ogólnoeuropejską infrastrukturą sieciową osiągają nowy poziom" - 'Work on pan-European grid infrastructure moves to next level' - "Przetwarzanie sieciowe w walce z chorobą Alzheimera" - 'Grid computing tackles Alzheimer's' - "Projekt D4Science-II siłą napędową rewolucji w zakresie nauki opartej na e-zasobach" - 'D4Science-ll drives forward the science e-resource revolution'