European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SHLOW – ‘Show Me How Slow’: Mobilising Evidence from Transport Research into Speed

Article Category

Article available in the following languages:

Mniejsza prędkość, większe bezpieczeństwo

Nadmierna lub niedostosowana do warunków prędkość jest przyczyną nawet jednej trzeciej wypadków śmiertelnych i szkodzi środowisku ze względu na zwiększone emisje gazów wydechowych i hałas. Dzięki badaniom dotyczącym zarządzania prędkością finansowany ze środków UE zespół badawczy otworzył drogę ku ograniczeniu obu tych negatywnych zjawisk.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy projektu "Show me how slow: wykorzystanie danych z badań transportowych nad prędkością" (SHLOW) koncentrowali się na zarządzaniu prędkością jako jednym z najważniejszych środków pozwalających przeciwdziałać wypadkom drogowym i chronić środowisko. Dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zwiększanie świadomości społecznej na temat zależności bezpieczeństwa i ekologii w badaniach i polityce transportowej. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu zaoferowali szkolenia i pomoc 50 studentom bezpieczeństwa drogowego w zamian za zrealizowanie małego działania z zakresu zarządzania prędkością w ich ojczyźnie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportowego (ETSC) i beneficjenci uznali także za pożądane, by promować dalsze prace nad wdrożeniem i wykorzystaniem badań i technologii bezpieczeństwa drogowego i zarządzania prędkością. Ważnymi osiągnięciami rady ETSC jest założenie strony internetowej (http://www.shlow.eu) oraz wydanie publikacji pt. "ShLOW: Reducing Excessive and Inappropriate Speed Now: a Toolkit". Dokument ten, będący kompendium środków z zakresu zarządzania prędkością i bezpieczeństwa drogowego zawierającym informacje na temat najlepszych praktyk ograniczania nadmiernej prędkości w transporcie drogowym, trafił do szerokiej grupy studentów z całej Europy. Rada ETSC zorganizowała 57 wykładów w 10 krajach uczestniczących w projekcie. Ważnym elementem działań upowszechniających wiedzę na temat zarządzania prędkością wśród europejskich studentów były prezentacje wyjaśniające sytuację dotyczącą bezpieczeństwa drogowego w Europie, rolę nadmiernej prędkości jako głównego czynnika ryzyka oraz założenia projektu SHLOW. Spośród 85 kandydatów wybrano 50 osób, które zaproszono do udziału w obozie SHLOW. Po odbyciu szkolenia studenci mieli za zadanie powrócić do swoich krajów i przeprowadzić tam własny projekt z zakresu zarządzania prędkością. Wyniki tych projektów oceniało niezależne jury. Najlepsi studenci otrzymali zaproszenie na ceremonię rozdania nagród w Brukseli. Projekt zalicza się do praktycznych działań, które powinny zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych oraz poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców europejskich miast.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania