Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable trade in ethical aquaculture

Article Category

Article available in the following languages:

Europa promuje ekologiczne owoce morza

UE jest największym na świecie pojedynczym regionalnym importerem owoców morza i z tego powodu ma ogromny wpływ na promocję zrównoważonej i prowadzonej etycznie akwakultury. W ramach współpracy między UE i Azją pracowano nad zwiększeniem zrównoważoności sektora akwakultury.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ogromne zapotrzebowanie Europy na owoce morza oznacza, że obecnie duża ich część pozyskiwana jest z azjatyckich hodowli ryb i krewetek. W rezultacie azjatycki sektor akwakultury stał się głównym źródłem zatrudnienia i korzyści gospodarczych dla zainteresowanych państw. Z tego powodu przeprowadzono badania, które umożliwią dogłębne zrozumienie łańcuchów wartości łączących azjatyckich producentów z konsumentami w UE. W ramach projektu "Sustainable trade in ethical aquaculture" (SEAT) zgromadzono szczegółową wiedzę na temat azjatyckiej akwakultury i jej charakterystyki zrównoważoności. Badania skupiły się na kluczowych gatunkach (krewetkach, krewetkach czerwonych, tilapiach i sumach) i zostały przeprowadzone w czterech państwach Azji (Bangladeszu, Chinach, Tajlandii i Wietnamie). W skład finansowanej przez UE inicjatywy weszli partnerzy europejscy i międzynarodowi. Naukowcy przeprowadzili szczegółowe prace w terenie, badając ponad 16 000 przedsiębiorstw hodowlanych i niezliczone źródła danych pierwotnych. Ich celem było stworzenie reprezentatywnych zestawów danych, na podstawie których można będzie opracować serię zaleceń odnośnie zrównoważoności. Zalecenia obejmowały cały wachlarz zagadnień, w tym analizy skażenia, ryzyko związane z wpływem na zdrowie publiczne oraz wpływ miejscowych zanieczyszczeń na środowisko. W projekcie SEAT zajęto się też kwestią globalnego wpływu wykorzystania zasobów. Wraz z klarowaniem się wyzwań związanych ze zrównoważonością naukowcy rozpoczynali bliższą współpracę z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby zapełnić określone braki w wiedzy. Zaliczały się do nich zrozumienie ograniczeń, na jakie napotykają hodowcy w kwestii prowadzenia dokładnej dokumentacji, czy usprawnienie identyfikowalności w łańcuchach dostaw krewetek. Konsorcjum opracowało też katalog Ethical Aquatic Food Index (EAFI) pozwalający mierzyć poziom zrównoważenia, umożliwiając konsumentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji związanych z zakupami. Katalog EAFI opierał się na szczegółowych badaniach skupiających się na ocenie cyklu życia obecnych procesów. Ta technika została wykorzystana do oceny kosztów energii i materiałów zawartych w globalnych łańcuchach korzyści. Dzięki wzmocnieniu bazy wiedzy na temat handlu owocami morza między UE a Azją, wyniki projektu SEAT dostarczają niezbędnych dowodów na potrzebę poszerzenia badań. Jednocześnie zapewnią sprawiedliwe warunki producentom osiągającym odpowiednie cele społecznie i środowiskowe, tym samym oferując konsumentom bezpieczne i ekologiczne produkty. Projekt SEAT pomoże w ujednoliceniu norm, pozwalając konsumentom na podejmowanie w pełni świadomych wyborów związanych z ekologicznością i bezpieczeństwem żywności.

Słowa kluczowe

Owoce morza, akwakultura, ryba, krewetka, hodowla krewetek, łańcuch wartości, handel zrównoważony, krewetka czerwona, tilapia, sum, wpływ na zdrowie, wpływ na środowisko, wykorzystanie zasobów, katalog Ethical Aquatic Food Index (EAFI)

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania