Skip to main content
European Commission logo print header

Network for prevention and control of zoonoses

Article Category

Article available in the following languages:

Ograniczyć przenoszenie się chorób zwierzęcych na ludzi

Finansowani przez UE naukowcy nawiązali skuteczną współpracę w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób przenoszących się ze zwierząt na ludzi. Wyniki prac powinny znacząco poprawić bezpieczeństwo konsumentów w zakresie chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Zdrowie icon Zdrowie

Choroby zwierzęce przenoszące się na człowieka, tzw. zoonozy lub choroby odzwierzęce, są poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W przypadku zoonoz przenoszonych drogą pokarmową (poprzez mięso zwierząt spożywane przez człowieka) ich szkodliwe skutki mogą szybko rozprzestrzeniać się w dużych populacjach, powodując znaczne straty natury społecznej i finansowej. Europejscy naukowcy utworzyli projekt "Sieć na rzecz profilaktyki i zwalczania zoonoz" (MED-VET-NET), aby połączyć siły w zakresie weterynarii, medycyny i bezpieczeństwa żywnościowego i usprawnić profilaktykę i kontrolę zoonoz w Europie. W skład sieci MED-VET-NET weszły liczne instytucje zdrowia publicznego i weterynarii ze 100 krajów europejskich, a także firma zajmująca się promocją osiągnięć naukowych. Naukowcy przebadali określone bakterie, pasożyty i wirusy pod kątem odporności na leki, stopnia wirulencji oraz szkodliwości dla zdrowia publicznego i konsumentów, aby ustalić priorytety zagrożeń. W rezultacie opracowano 17 ustandaryzowanych procedur laboratoryjnych i epidemiologicznych oraz założono 23 bazy danych i repozytoria DNA, ułatwiające wykrywanie i zwalczanie konkretnych mikroorganizmów. Opracowano także nowe metody identyfikacji i typowania mikroorganizmów i założono sieć typowania molekularnego, PulseNet Europe, łączącą PulseNet USA i inne sieci z całego świata. W ramach MED-VET-NET stworzono też nowe metody diagnostyczne, na przykład dotyczące badania krwi pod kątem obecności bakterii salmonelli czy Campylobacter (bakteria powodująca u ludzi biegunkę, gorączkę i skurcze). Podsumowując, projekt MED-VET-NET doprowadził do nawiązania skutecznej ogólnoświatowej współpracy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i zwalczania chorób odzwierzęcych. Opublikowano ponad 160 prac w czasopismach branżowych, wydano cztery zbiory wytycznych oraz 3 recenzje, jak również dokument strategiczny dotyczący metodologii oceny obciążenia chorobami i kosztów zachorowań na zoonozy w Europie. Trwająca współpraca w ramach sieci MED-VET-NET powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszyć koszty leczenia w UE. Samofinansujące się stowarzyszenie, w którego skład wchodzi obecnie 14 partnerów naukowych Sieci, zostało oficjalnie powołane w październiku 2009 r.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania